Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

خودداری از صدور برگ تشخیص معاف برای املاک

نظربه اینکه صدور برگ تشخیص معاف وهمچنین تهیه گزارش سالانه برای املاک و مستغلات مسکونی مالک علاوه بر هزینه و بار مالی زیاد مستلزم صرف قسمت عمده ای از اوقات مامورین مالیاتی ذیربط نیز می باشد،لذا بلحاظ صرفه جویی در هزینه ها و بکارگیری اوقات مامورین مالیاتی در امر رسیدگی به پرونده های مهمتر و مشمول مالیات و با عنایت به مفاد ماده 157 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 که بر نحوه مطالبه مالیات بوسیله برگ تشخیص تاکید شده است مقرر می دارد:

1 در مواردیکه مودیان مالیات بر درآمد در مواعد مقرر قانون ی از تسلیم اظهارنامه مالیاتی خودداری نموده اند و یا مکلف به تسلیم اظهار نامه مالیاتی نمی باشند و درآمد تعیین شده برای آنان کمتر از میزانی است که مشمول مالیات بر درآمد گردند مقتضی است مامورین مالیاتی ذیربط صرفاً به تهیه گزارش رسیدگی که به تائید سرممیز مالیاتی می رسد اکتفا نموده و از صدور برگ تشخیص معاف خودداری نمایند و در پایان هر ماه فهرست این دسته از مودیان را نزد ممیز کل مالیاتی مربوط ارسال دارند.

2 در مورد املاک و مستغلات مورد استفاده مالکین که یکبار گزارش مسکونی مالک برای آنها تهیه و در پرونده مربوط نیز ضبط می باشد،مادام که حسب تحقیقات لازم اجاری بودن ملک برای مامورین تشخیص ذیربط احراز نگردیده ازتهیه مجدد گزارش مسکونی مالک برای سالهای بعد خودداری گردد.

احمد حسینی
معاون درآمدهای مالیاتی

image_pdf

شماره:55630


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانه پیوست قوانین خودداری از صدور برگ تشخیص معاف برای املاک