Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

در خصوص اصلاح واعلام وآخرین مهلت مالیات های پرداختی عملکرد ۸۲خود اظهاری

سازمان امور اقتصادی و دارائی استان
شورای عالی مالیاتی
اداره کل امور مالیاتی استان
دفتر فنی مالیاتی
اداره کل هیأت عالی انتظامی مالیاتی
دفتر دادستانی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیاتهای موضوع ماده 251 مکرر
جامعه حسابداران رسمی ایران
دانشکده امور اقتصادی
سازمان حسابرسی
پژوهشکده امور اقتصادی

حسب اطلاعات واصله در مورد تعدادی از مودیان مشمول مفاد بخشنامه شماره 3897 مورخ 17 / 3 / 83 و بخشنامه های بعدی مربوط به خوداظهاری صاحبان مشاغل،بعلت کمی دقت و عدم توجه به سابقه در تنظیم فیش های پرداخت اقساط مالیات عملکرد سال 1382 از حیث مبلغی که باید در هر قسط پرداخت شود اشتباهاتی شده و تا به حال مبالغ کمتری پرداخت گردیده است،از طرفی برخی از مودیان مذکور که مکلف به تادیه دیون مالیاتی قطعی عملکرد سنوات قبل از 1382 بوده اند، بلحاظ عدم اطلاع از مبالغ بدهی معوقه نتوانسته اند تعهدات خود را در مواعد مقرر ایفا نمایند و اینک در معرض محرومیت از تسهیلات مقرر در بخشنامه ها قرار گرفته اند.
چون بررسی های انجام شده حاکی از آنست که وقوع اشتباه در تحریر مبلغ صحیح اقساط در فیش پرداخت ممکن است متوجه مودیان مذکور نبوده و عدم ایفای دیون معوقه نیز در پاره ای موارد بعلت عدم ابلاغ اوراق مالیات قطعی و در بعضی موارد نیز عدم اطلاع از میزان بدهی مالیاتی بوده است،لذا از حیث استمرار روابط مبتنی بر اعتماد متقابل بین سازمان امور مالیاتی کشور و مجامع امور صنفی و اتحادیه های مربوط و عدم محرومیت این قبیل مودیان از تسهیلات مالیاتی،مقرر میشود.

1_ مامورین تشخیص ادارات امور مالیاتی به فوریت پرونده های مالیاتی این دسته از مودیان را بازبینی نموده و فیش پرداخت مبالغی را که تا بحال کمتر پرداخت کرده اند جهت مراجعه به بانک و پرداخت مالیات متعلقه به آنان تسلیم نمایند . مودیان مذکور مکلفند مالیاتهای مورد اشاره را حداکثر تا دهم دی ماه جاری پرداخت و اقساط بعدی را که فیش آنها توسط مامورین ذیربط و با دقت کافی از نظر مبلغ اقساط تنظیم خواهد شد در مواعد مقرر پرداخت نمایند.

2_ مامورین تشخیص ادارات امور مالیاتی اوراق مالیات قطعی عملکرد سنوات قبل مودیان مذکور را حداکثر تا پانزدهم دی ماه جاری به آنان ابلاغ نمایند، این دسته از مودیان مکلفند دیون قطعی مالیاتی معوقه را که به ترتیب فوق به آنان ابلاغ میشود حداکثر تا پایان دی ماه جاری با مراجعه به ادارات امور مالیاتی و دریافت فیش پرداخت متضمن درج مبلغ صحیح با مراجعه به بانک پرداخت نمایند.

3_ لازم است مدیران کل و معاونین آنان و روسای امور مالیاتی بر حسن اجرای این دستورالعمل نظارت نموده و مراقبت نمایند در مواردیکه فیش پرداخت مالیات توسط اداره امور مالیاتی تنظیم شده و میشود،کسری پرداخت موجب سلب حقوق مودیان در برخورداری از تسهیلات نگردد.

4_ هیچیک از مامورین مالیاتی مجاز به تشخیص مالیات مودیان موضوع بخشنامه خوداظهاری به استناد محرومیت آنان از تسهیلات بخشنامه خوداظهاری قبل ار تائید قبلی و کتبی رئیس امور مالیاتی ذیربط نخواهد بود.
بدیهی است روسای امور مالیاتی در صورتیکه محرز شود عدم پرداخت مالیاتهای مقرر در بندهای 1 و 2 فوق مستند به فعل مودیان بوده است مجوز رسیدگی و تشخیص مالیات را صادر خواهند نمود و بدین ترتیب مودیان مربوط از شمول تسهیلات مذکور در بخشنامه های خوداظهاری عملکرد سال 1382 خارج خواهند شد .

5_ ابلاغ نسخه ای از این دستورالعمل به مجامع امور صنفی و اتحادیه های امور صنفی ضروری است .

حیدری کرد زنگنه

image_pdf

شماره:16306


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانه پیوست قوانین در خصوص اصلاح واعلام وآخرین مهلت مالیات های پرداختی عملکرد ۸۲خود اظهاری