Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

در مورد مالیات علی الحساب صرفاًاز وارد کنندگان کالا با کارت پیله وری واشخاص فاقدکارت معادل ۱%ارزشرکاءمندرج در پروانه گمرکی

جناب آقای مسعود کرباسیان
رئیس کل محترم گمرک جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به نامه شماره 22264 / 4604 / 113 / 144 / 73 مورخ 6 / 3 / 83،بنا به اختیار حاصل از مقررات ماده 163 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن،برای سهولت کار محاسبه و وصول مالیات علی الحساب مقرر می دارد ترتیبی اتخاذ فرمائید تا ضمن رعایت مفاد نامه شماره 8803 / 3350- 4 / 30 مورخ 6 / 5 / 1376 وزارت اموراقتصادی و دارائی بشرح ذیل اقدام گردد.

1_ چون طبق بند (ب) ماده 113 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران،کالاها و خدماتی که صادر می شوند مشمول پرداخت عوارض و مالیات نخواهند بود و بنابراین از وصول مالیات علی الحساب از کلیه صادرکنندگان اعم از اینکه دارای کارت بازرگانی یا کارت پیله وری باشند،خودداری گردد.

2_ از تاریخ دریافت این دستورالعمل منحصراً از وارد کنندگان کالا با کارت پیله وری و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد کارت بازرگانی معادل یک درصد ارزش کالا وحقوق گمرکی و سود بازرگانی مندرج در پروانه گمرکی،بعنوان مالیات علی الحساب توسط گمرکات سراسر کشور وصول واز دریافت مالیات علی الحساب از وارد کنندگان دارای کارت بازرگانی خودداری گردد.

طهماسب مظاهری

image_pdf

شماره:43048/3528/211


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانه پیوست قوانین در مورد مالیات علی الحساب صرفاًاز وارد کنندگان کالا با کارت پیله وری واشخاص فاقدکارت معادل ۱%ارزشرکاءمندرج در پروانه گمرکی