Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

اصلاح عبارتی در آئین نامه ۴۶۷۵۴

اصلاح آیین نامه اجرایی ماده 165 قانون مالیاتهای مستقیم وزارت
امور اقتصادی ودارایی

هیأت وزیران در جلسه مورخ 13 / 10 / 1383 بنا به پیشنهاد شماره 41307 / 3493- 211 مورخ 29 / 9 / 1383 وزارت امور اقتصادی ودارایی وبه استناد ماده 165 قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب 1366- تصویب نمود:
آیین نامه اجرایی ماده 165 قانون مالیاتهای مستقیم، موضوع تصویب نامه شماره 46754 /ت 438 مورخ 5 / 5 / 1368 به شرح زیر اصلاح می شود:
در بند ((الف)) ماده 3عبارت ((اداره کل امور اقتصادی ودارایی استان)) به عبارت ((اداره کل امور مالیاتی استان)) ودر بند ((ب)) ماده 3و ماده 4 عبارت ((وزارت امور اقتصادی ودارایی)) به عبارت ((سازمان امور مالیاتی کشور)) ودر ماده 5 عبارت ((حوزه مالیاتی)) به عبارت ((اداره امور مالیاتی)) ودر ماده 6 عبارت ((اداره امور اقتصادی ودارایی)) به عبارت ((اداره امور مالیاتی)) تغییر می یابد.

محمدرضا عارف
معاون اول رئیس جمهور

image_pdf

شماره:60674/ت 32016هـ


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانه پیوست قوانین اصلاح عبارتی در آئین نامه ۴۶۷۵۴