Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

۱% فروش شرکتهای دارویی موضوع بند الف ماده ۵ قانون آموزش مداوم جامعه پزشکی

هیات وزیران درجلسه 10 / 2 / 1376 بنا به پیشنهاد شماره 6565 مورخ 2 / 7 / 1375 وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی و به استناد ماده 6 قانون آموزش مداوم جامعه پزشکی کشور- مصوب 1375- آیین نامه اجرایی قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:

قسمتی از آیین نامه اجرایی قانون آموزش مداوم جامعه پزشکی کشور

ماده 10_ کلیه شرکتهای دارویی (تولیدی و توزیعی) موظفند معادل یک درصد (1 %) فروش خودرا- موضوع بند “الف “ماده 5 قانون – به طورجداگانه درفاکتورهای فروش درج ومبالغ آن را درپایان هرماه به حساب خزانه که از سوی خزانه داری کل بدین منظور تعیین وافتتاح می شود واریزکنند.شرکتهای یادشده موظفند هنگام تقاضای تسهیلات ارزی،دریافت یارانه و سهمیه های دارویی مدارک پرداخت (1 %) فروش خودرابه معاونت درمان وداروی وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی ارایه کنند.

تبصره: وزارت اموراقتصادی ودارایی موظف است هنگام رسیدگی مالیاتی شرکتهای یادشده،برگ تسویه حساب یکی درصد (1 %) رابراساس نمونه وزارت بهداشت،درمان وآموزش پزشکی از شرکت مربوط مطالبه یا فیشهای واریزی به حساب خزانه داری کل را کنترل کند.

حسن حبیبی
معاون اول رییس جمهور

image_pdf

شماره:54027/ت 17197هـ


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانه پیوست قوانین ۱% فروش شرکتهای دارویی موضوع بند الف ماده ۵ قانون آموزش مداوم جامعه پزشکی