Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

دستورالعمل ضوابط اجرایی تبصره (۴) ماده (۴۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده در مورد مالیات نقل و انتقال خودرو

· دستورالعمل ضوابط اجرایی تبصره (4) ماده (42) قانون مالیات بر ارزش افزوده در مورد مالیات نقل و انتقال خودرو
شماره: 200/23980 تاریخ : 1390/10/21
ضوابط اجرایی قسمت اخیر تبصره (4) ماده 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده به شرح زیر تعیین و جهت اجراء ابلاغ می‌گردد .
1- معانی واژه‌ها و اصطلاحات بکار رفته در این ضوابط به شرح زیر می‌باشد . قانون : قانون مالیات بر ارزش افزوده . استرداد: منظور استرداد مالیات نقل و انتقال خودرو ، موضوع قسمت اخیر تبصره 4 ماده 42 می‌باشد . متقاضی: معادل یا موکل اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی .
2- متقاضی مکلف است در صورت پرداخت مالیات نقل و انتقال و عدم انجام معامله ، مراتب را به موجب فرم پیوست به دفتر اسناد رسمی جهت دریافت گواهی عدم انجام معامله اعلام نماید .
3- دفتر اسناد رسمی می‌بایست ضمن تایید عدم انجام معامله به موجب فرم پیوست ، با ضمیمه نمودن اصل رسید (قبض بانکی) نسخ دفتر اسناد رسمی و پرداخت کننده ممهور به مهر و امضاء دفتر اسناد رسمی ، مراتب را از طریق متقاضی به اداره امور مالیاتی ارزش افزوده ذیربط اعلام نماید .
4- در مواردی که هر یک از نسخ رسید پرداخت (قبض بانکی) مخصوص پرداخت کننده با دفتر اسناد رسمی مفقود شده باشد ، حسب مورد دفتر اسناد رسمی یا متقاضی می‌بایست نسبت به ارائه تعهدنامه طبق فرم نمونه پیوست این ضوابط اقدام نماید . در این گونه موارد ، استرداد سی روز پس از تاریخ اخذ تعهدنامه طبق مقررات امکان پذیر خواهد بود .
5- ادارات امور مالیاتی ارزش افزوده ذیربط مکلفند پس از اخذ مدارک موضوع بندهای 2 ، 3 و 4 و با احراز هویت اشخاص موصوف ، حسب مورد طبق مقررات نسبت به استرداد از محل وصولی‌های جاری اقدام لازم را به عمل آورند .
6- از آنجاییکه مالیات نقل و انتقال موضوع تبصره 4 ماده 42 ، اضافه پرداختی مالیات تلقی نمی‌گردد بنابر این استرداد در این گونه موارد ، مشمول تبصره 6 ماده 17 نخواهد بود .
7- اضافه پرداختی مالیات نقل و انتقال به هر دلیلی مشمول این ضوابط نبوده و وفق مقررات ماده 12 آیین نامه اجرایی فصل نهم قانون ، موضوع تصویب نامه شماره 163472/ت 43886 ک مورخ 1389/7/22 وزیران عضو کمیسیون اقتصاد مبنی بر « اضافه پرداختی مالیات موضوع ماده 42 قانون حسب درخواست مودی و پس از رسیدگی ماموران مالیاتی ذیربط و احراز آن با گواهی دفاتر اسناد رسمی و با توجه به تبصره 6 ماده 17 از محل وصولی جاری و یا درآمد عمومی برابر مقررات قانون مالیاتهای مستقیم مسترد خواهد شد » قابل استرداد خواهد بود .
معاونت مالیات بر ارزش افزوده
image_pdf

شماره:23980/200


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانه پیوست قوانین دستورالعمل ضوابط اجرایی تبصره (۴) ماده (۴۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده در مورد مالیات نقل و انتقال خودرو