Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

تعیین حساب های خاص در اجرای ماده ۱۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم برای کمک به بنیاد سینمایی فارابی و موسسه سینما شهر

وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی- وزارت امور اقتصادی ودارائی

وزیران عضو کمیسیون اقتصاد در جلسه مورخ 14 / 6 / 1387 بنا به پیشنهاد شماره 36144 / 1 مورخ 21 / 12 / 1386 وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی وبه استناد ماده 172 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم –مصوب 1371- وبا رعایت جزء “و “بند (1) تصویب نامه شماره 158783 /ت 38855 ه مورخ 1 / 10 / 1386 تصویب نمودند:

1_ کمکهای اشخاص حقیقی وحقوقی به حساب جاری شماره (5005) بانک ملی “شعبه سی تیر”به نام بنیاد سینمایی فارابی برای تولید فیلم های سینمایی وبازی های رایانه ای شاخص وفاخر ونیز به حساب جاری شماره (43050) بانک سپه شعبه “پروفسور حسابی”به نام مؤسسه سینما شهر برای تعمیر، تجهیز، احداث ویا تکمیل سالن سینما ویا پردیس های سینمایی وحمایت از مخاطبان ومصرف کنندگان تولیدات سینمای ایران به عنوان وجوه موضوع ماده 172 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب 1371- تلقی واز درآمد مشمول مالیات عملکرد سال پرداخت منبعی که مؤدی انتخاب خواهد کرد، کسر می شود.

2_ نحوه استفاده از وجوه حساب های یاد شده وموارد مصرف آن منوط به تأیید وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی خواهد بود.
این تصویب نامه در تاریخ 21 / 7 / 1387 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

پرویز داودی
معاون اول رئیس جمهور

image_pdf

شماره:124864/ت39509ک


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانه پیوست قوانین تعیین حساب های خاص در اجرای ماده ۱۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم برای کمک به بنیاد سینمایی فارابی و موسسه سینما شهر