Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

ترتیب تصفیه مالیاتی پرونده هایی که تاریخ فوت متولی قبل از سال ۶۸ می باشد

نظر به اینکه بموجب ماده 174 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 مجلس شورای اسلامی رسیدگی و ترتیب تصفیه مالیاتی پرونده هائیکه تاریخ فوت متوفی قبل از سال 1368 و بعد از 1345 میباشد نیز تابع مقررات این قانون خواهد بود لذا در اجرای ماده 39 قانون مزبور حوزه های مالیاتی مکلفند اظهارنامه های دریافتی از اول سال 1368 به بعد را ظرف مدت یک هفته پس از دریافت به دفتر مرکزی ارث مستقر در اداره کل مالیات بر ارث و اراضی بایر ارسال نمایند و دفتر مذکور اظهارنامه های واصله را ثبت و ممهور و ظرف یکماه جهت اقدامات بعدی بحوزه مربوطه اعاده نمایند .

محمدجواد ایروانی
وزیر اموراقتصادی و دارائی

image_pdf

شماره:4110/214/5/30


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانه پیوست قوانین ترتیب تصفیه مالیاتی پرونده هایی که تاریخ فوت متولی قبل از سال ۶۸ می باشد