Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

واریز سپرده حسابهای مالیاتی

اداره کل امور اقتصادی و دارائی
اداره کل مالیاتی

بطوریکه گزارش شده میلیاردها ریال از مالیات وصولی سالیان اخیر بعلت عدم رعایت کامل تبصره 1 ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم درحسابهای تمرکز سپرده ذیحسابیها و نمایندگیهای خزانه و خزانه داریکل موجود است که از یک طرف موجب تورم بیش از حد این حسابها و ازطرف دیگرموجب تضییع حقوق دولت بعهده عدم استفاده بموقع از درآمدهای وصولی گردیده است که تضادی آشکار با تعریف سپرده موضوع ماده 30 قانون محاسبات عمومی کشور میباشد . لذا بموجب این بخشنامه ادارات کل سراسر کشور مکلف به اجرای نکات ذیل بوده و نتیجه اقدامات انجام شده را حداکثر تا 15 / 3 / 75 به دفتر اینجانب گزارش فرمایند:

1- کلیه سپرده های واریزی تا تاریخ وصول این بخشنامه ازذیحسابیها تقاضای استرداد شده و ذیحسابیها طبق گواهی بستانکاری خزانه یا نمایندگیهای خزانه پس از انجام مراحل قانون ی وجوه مربوطه را با درخواست وجه اخذ و بحساب 96020 درآمد مالیاتی واریز نمایند.

2- منبعد کلیه ادارات کل موظفند در اجرای تبصره 1 ماده 187 مالیات مورد قبول مودی را بحساب 96020 مالیاتی واریز و فقط مبلغ مابه التفاوت بین حوزه های مالیاتی و مودیان بحساب تمرکز سپرده واریز و پرونده خارج از نوبت به هیئت حل اختلاف مالیاتی جهت صدور رای تسلیم گردد،بطوریکه حداکثر ظرف یک هفته تکلیف این قبیل پرونده ها مشخص وسپرده مربوط بر اساس رای کمیسیون یا به مودی و یا بحساب 96020 مالیاتی مسترد گردد.

داریوش ایرانبدی
معاون درآمدهای مالیاتی

image_pdf

شماره:4550


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانه پیوست قوانین واریز سپرده حسابهای مالیاتی