Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

حذف گواهی پایان ساختمان یا عدم خلاف جهت صدور گواهی انجام معامله

سازمان ثبت اسناد املاک کشور

نظربه اینکه برای صدورگواهی انجام معامله موضوع ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه بعدی آن،درهمه موارد “گواهی پایان ساختمان یا عدم خلاف “ضروری نمیباشد و این موضوع سبب نارضایتی و اعتراض بسیاری از مودیان محترم مالیاتی گردیده است،لذا بمنظوررفع معضل مزبور خواهشمنداست به دفاتر اسناد رسمی دستورفرمایند عنوان مدرک یادشده راازسری مدارک مندرج در ذیل فرمهای “درخواست صدور گواهی موضوع ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم “که هم اکنون مورداستفاده آنها میباشد،حذف فرمایند .

داریوش ایران بدی
معاون درآمدهای مالیاتی

image_pdf

شماره:10758/2655/4/30


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانه پیوست قوانین حذف گواهی پایان ساختمان یا عدم خلاف جهت صدور گواهی انجام معامله