Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

حذف مجازات کیفری از متن ماده ۲۰۱ و صدور حکم محکومیت از کلیه معافیت ها و بخشودگی های عدم تسلیم اظهارنامه

صورتجلسه شورای عالی مالیاتی

جلسه شورای عالی مالیاتی در تاریخ 9 / 10 / 1388 برقرار می باشد.
موضوع دستور جلسه، بررسی و اظهارنظر نسبت به مفاد نامه شماره 52834 / 210 /د مورخ 25 / 9 / 88 معاون محترم فنی و حقوقی می باشد که در تاریخ 29 / 9 / 88 از سوی رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور جهت اعلام نظر مشورتی به شورای عالی مالیاتی ارجاع گردیده است.
اجمال موضوع از این قرار است که با عنایت به حذف مجازات کیفری از متن ماده 201 قانون مزبور طی اصلاحیه مورخ 27 / 11 / 1380،برای محروم نمودن مؤدیانی که مرتکب ترک فعل مورد اشاره در قسمت اخیر ماده مذکور (عدم تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان برای سه سال متوالی) شده اند، در هر حال نیاز به صدور حکم محکومیت از سوی مراجع قضائی (با اقامه دعوی در اجرای تبصره ماده فوق الذکر) دال بر احراز عامدانه و عالمانه بودن ترک فعل موصوف توسط مراجع قضائی می باشد که با عنایت به رویه فعلی محاکم با این استدلال که هیچگونه مجازات یا کیفر مشخصی در آن ماده پیش بینی نگردیده است، مبادرت به صدور آرای منع پیگرد می نمایند.
لذا، با این وصف نحوه اجرای ماده صدرالاشاره چگونه خواهد بود.
شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن با حضور رئیس شورا و رؤسای شعب به نمایندگی از طرف اعضاء شعب شورای مذکور تشکیل و ضمن مطالعه و بررسی موضوع مطروحه و بحث و تبادل نظر لازم به شرح آتی اعلام نظر می نماید:

رأی اکثریت:
به موجب حکم مقرر در ماده 233 قانون مالیاتهای مستقیم ادارات امور مالیاتی مکلفند تخلفات مالیاتی مؤدیان موضوع ماده 201 قانون مذکور از جمله خودداری آنان از تسلیم اظهارنامه مالیاتی و ترازنامه و حساب سود و زیان برای سه سال متوالی را برای تعقیب به دادستان انتظامی مالیاتی گزارش نمایند. بنابراین نظریه ابرازی در نامه فوق الذکر دال بر اینکه محروم نمودن مؤدیان مالیاتی از کلیه معافیتها و بخشودگی های قانون ی منوط به احراز ارتکاب از روی علم و عمد آنان در ترک فعل مزبور و همچنین انجام فعل مذکور در صدر ماده 201 یاد شده (استناد به دفاتر و اسناد و مدارکی که مؤدی عاملاً و عامداً بر خلاف حقیقت تهیه و تنظیم کرده است) از طریق اقامه دعوی و صدور احکام قطعی مراجع قضایی در اجرای تبصره ماده 201 قانون مالیاتهای مستقیم شده،صحیح تشخیص داده می شود.

محمدعلی سعیدزاده- بهروز دادخواه تهرانی- غلامعلی آبائی- رضا سعیدی امجد- علی محمد بصیرت- محمدعلی تراب زاده

نظر اقلیت:
مستفاد از مشروح صورت مذاکرات نهائی مجلس شورای اسلامی هنگام تصویب اصلاحیه مورخ 27 / 11 / 1380 قانون مالیاتهای مستقیم و سیاق عبارات و مدلول و منطوق ماده 201 قانون مذکور،به نظر می رسدد عبارت به صد فرار از مالیات از روی علم و عمد در این ماده صرفاً معطوف به فعل مورد اشاره در صدر آن (استناد به ترازنامه و حساب سود و زیان یا به دفاتر و مدارکی که برخلاف حقیقت تهیه و تنظیم شده است) بوده و ناظر به ترک فعل مندرج در قسمت اخیر ماده مزبور (خودداری از تسلیم اظهارنامه، ترازنامه و حساب سود و زیان برای سه سال متوالی توسط اشخاص حقوقی و مؤدیان موضوع بندهای الف و ب ماده 96 قانون یاد شده) نخواهد بود.

غلامرضا نوری- محمدرضا مددی- اسماعیل ملکان

image_pdf

شماره:17036/201


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانه پیوست قوانین حذف مجازات کیفری از متن ماده ۲۰۱ و صدور حکم محکومیت از کلیه معافیت ها و بخشودگی های عدم تسلیم اظهارنامه