Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

موارد ابلاغ از طریق روزنامه

پیرو دستورالعملهای شماره 8334 مورخ 24 / 2 / 70 و 16032 مورخ 3 / 4 / 70 لزوم رعایت نکات زیر را موکداً یادآوری مینماید: بقرار اطلاع برخی از ماموران تشخیص مالیات بدون رعایت مقررات ماده 207 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 66 و درنظرگرفتن مفاد ماده 208 قانون مذکور علیرغم اینکه نشانی اعلام شده از سوی مودی در پرونده موجود بوده و یا قبلاً اوراق مالیاتی بنشانی مشخصی به مودی ابلاغ گردیده و مورد ایراد مودی هم قرار نگرفته است , در آخرین روزهای فرصت قانون ی اقدام به ابلاغ اینگونه اوراق مالیاتی از طریق روزنامه های کثیرالانتشار مینمایند که این امر علاوه بر تحمیل هزینه سنگین و احیاناً تضییع حقوق مودیان مالیاتی موجبی برای ایراد شمول مرور زمان از سوی مودیان موصوف بلحاظ صحیح نبودن امر ابلاغ خواهد بود . بنابراین لازم است:

1_ جهت جلوگیری از شمول مرور زمان , در فرصت های کافی و قبل از پایان مهلت مقرر قانون ی نسبت به ابلاغ اوراق مالیاتی از طریق نشانی قانون ی طبق مقررات ماده 207 قانون فوق الاشاره اقدام گردد .

2_ ابلاغ از طریق روزنامه کثیرالانتشار منحصراً‌ در مواردیست که هیچگونه نشانی از مودی مالیاتی در دست نباشد و در اینصورت لازم است فهرست اسامی مودیان موصوف توسط ممیز مالیاتی تهیه و مراتب ضرورت ابلاغ از طریق روزنامه به تأئید سرممیز و ممیزکل مالیاتی ذیربط برسد و ترتیبی اتخاذ گردد که فهرست مزبور حداقل یکماه قبل از پایان مهلت مقرر قانون ی ابلاغ , جهت درج در روزنامه به اداره کل روابط عمومی و ارشاد وزارت متبوع تحویل داده شود . مسئولیت حسن اجرای مفاد این بخشنامه با آقایان ممیزین کل مالیاتی خواهد بود .

وزیر اموراقتصادی و دارائی از طرف حسینی

image_pdf

شماره:11016/659/5/30


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانه پیوست قوانین موارد ابلاغ از طریق روزنامه