Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

در مورد شرح وظایف و پستهای مالیاتی تا تایید و اجرای تشکیل سازمان امور مالیاتی

هیأت وزیران در جلسه مورخ 4 / 7 / 1380 بنا به پیشنهاد شماره 33500 مورخ 29 / 6 / 1380 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (الف) ماده 59 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1379- تصویب نمود:

تشکیلات سازمان امور مالیاتی کشور و آیین نامه اجرایی بند (الف) ماده 59 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، موضوع تصویب نامه شماره 27133 / ت 23913 ه مورخ 10 / 6 / 1380 به شرح زیر اصلاح می شود:

1_ به قسمت آخر ماده 10 عبارت زیر اضافه می شود:
تا تاریخ تایید و اجرای سازمان تفضیلی (موضوع ماده 8 این آیین نامه)،کلیه واحد ها و کارکنان تحت پوشش معاونت امور مالیاتی با همان پست سازمانی و شرح وظایف و اختیارات قبلی تحت نظر رییس کل سازمان انجام وظیفه خواهند نمود و حقوق و مزایای کارکنان واحدهای مزبور از محل اعتبارات پست های مصوب موجود وزارت امور اقتصادی و دارایی پرداخت خواهد شد.

2_ به قسمت آخر ماده 12 عبارت زیر اضافه می شود:
و تا تاریخ انتصاب وی، معاون درآمدهای مالیاتی کماکان با همان شرح وظایف قبلی، عهده دار انجام امور مربوط خواهد بود.

محمد رضا عارف
معاون اول رییس جمهور

image_pdf

شماره:22480/ ت 25303 هـ


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانه پیوست قوانین در مورد شرح وظایف و پستهای مالیاتی تا تایید و اجرای تشکیل سازمان امور مالیاتی