Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

در خصوص اضافه پرداختی و استرداد و یا تهاتر یا بدهیهای بعدی

نظر به اهمیت اجرای طرح تکریم ارباب رجوع و به منظور تسریع در انجام امور مؤدیان محترم بدینوسیله ضمن تأکید بر رعایت مفاد دستورالعمل شماره 16868 / 3974- 211 مورخ 1 / 10 / 1383 پیرامون نحوه استرداد،موضوع ماده 46 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 219 ق.م.م مصوب 27 / 11 / 1380 نکات زیر را یادآوری و مقرر می دارد مأمورین مالیاتی در رسیدگی های خود حسب مورد به شرح ذیل اقدام نمایند:

1_ پس از درخواست کتبی مؤدی یا نماینده قانون ی وی مبنی بر استرداد اضافه مالیات پرداختی ،واحد های مالیاتی بررسیهای لازم را معمول و در صورتیکه اسناد و مدارک تسلیمی مؤدی دارای نواقصی باشد مراتب را حداکثر ظرف یک هفته جهت تکمیل مدارک کتباً به مؤدی ابلاغ نمایند.

2_ پس از تکمیل مدارک و احراز مبلغ اضافه مالیات پرداختی برگ استرداد با رعایت بندهای “ب”و”ج”  ماده 2 دستورالعمل موصوف صادر و اقدامات بعدی صورت پذیرد.

3_ صرف نظر از اینکه مؤدی مالیاتی در زمان استرداد دارای هر گونه بدهی مالیاتی قطعی مربوط به سنوات قبل یا بعد بوده باشد می بایستی اضافه مالیات پرداختی به مؤدی مسترد گردد مگر آنکه مؤدی کتباً درخواست تهاتر اضافه مالیات پرداختی با بدهی مالیات قطعی سال های دیگر را داشته باشد.
بدیهی است وظیفه نظارت بر حسن اجرای این امر بر عهده مدیران کل امور مالیاتی بوده تا در صورت مشاهده هر گونه موارد تخطی مراتب را به دادستانی انتظامی مالیاتی گزارش نمایند.

علی اکبرعرب مازار

image_pdf

شماره:987/297/203


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانه پیوست قوانین در خصوص اضافه پرداختی و استرداد و یا تهاتر یا بدهیهای بعدی