Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

ارسال سریع پرونده ها به شورا

حسب سوابق موجود در شورایعالی مالیاتی،برخی حوزه ها و واحدهای مالیاتی با وجود مکاتبات مکرر از ارسال پرونده های مورد شکایت به شورای یاد شده برای رسیدگی به شکایات مودیان و یاادارات کل متبوع خودداری می ورزندوچون شورا بابرنامه ریزی خاص ومنظورداشتن وقت قبلی برای طرح شکوائیه ها اقدام به درخواست ارسال پرونده های مربوط مینماید، بنابراین تعلل دراین کارگذشته ازآنکه برانتظار مودیان برای اخذ نتیجه شکایت خود میافزاید، موجب تضییع وقت اعضاء پرسنل آن مرجع میگردد. لذا بدینوسیله متذکر میگردد لازم است اولا”با رویت این بخشنامه بلافاصله تمامی پرونده هائی که تا این تاریخ خواسته شده اند با نظارت دقیق آن اداره کل ارسال ثانیا” از این پس به محض وصول نام امور عمومی شورایعالی مالیاتی در این زمینه،پرونده های درخواستی بدون وقفه فرستاده شود و تاخیر بیش از یک هفته موجب تعقیب انتظامی مسئولین ذیربط خواهد بود با این توضیح که اگر ارسال پرونده امر بنا به جهات خاص قانون ی موقتا” میسر نباشد، مسئولین فوق الذکر مکلفند مراتب را در اسرع وقت به شورا اعلام و وقت آتی ارسال پرونده رامشخص نمایند.

احمدحسینی
معاون درآمدهای مالیاتی

image_pdf

شماره:49568/15861/4/30


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانه پیوست قوانین ارسال سریع پرونده ها به شورا