Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

صدور گواهی پرداخت مالیات حقوق جهت داوطلبان شرکت در آزمون حسابداران رسمی

اداره کل امور مالیاتی استان ….
شورای عالی مالیاتی
اداره امور مالیاتی …..
هیأت عالی انتظامی مالیاتی
اداره کل دادستانی انتظامی مالیاتی
دفتردفتر فنی مالیاتی
جامعه حسابداران رسمی ایران
سازمان حسابرسی
دبیرخانه هیات تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی

چون بقرار اطلاع واصله از دبیرخانه هیات تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی،برخی از ماموران مالیاتی در پاسخ استعلام دبیرخانه مزبور (بجای تائید پرداخت مالیات حقوق اشخاص مورد استعلام که داوطلب شرکت در آزمون حسابداران رسمی میباشند) خارج از حوزه صلاحیت خود،به صدور گواهی اشتغال آنان در موسسات مربوطه مبادرت مینمایند که این امر اشتباه بوده و بعضاً موجبات ابهام و استنباط های دیگری را فراهم مینماید لذا بمنظور ایجاد رویه واحد مقرر میگردد:
گواهی پرداخت مالیات حقوق به امضاء رئیس امور مالیاتی صادر و متن پاسخ استعلامها نیز بشرح زیر تنظیم و صادر شود.

دبیرخانه محترم هیات تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی

عطف به استعلام شماره تاریخ آن دبیرخانه بدینوسیله گواهی مینماید:
…..طبق لیست های موجود در واحدمالیاتی
مالیات حقوق آقای /خانم مربوط به مدت زمان ……… ماه …… سال ………….لغایت ……………ماه سال …………. بوسیله کارفرمای ایشان شرکت / موسسه …………………….. کسر و به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز گردیده است.

رئیس امور مالیاتی کد……….
نام………..

غلامرضا حیدری کرد زنگنه

image_pdf

شماره: 11098


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانه پیوست قوانین صدور گواهی پرداخت مالیات حقوق جهت داوطلبان شرکت در آزمون حسابداران رسمی