Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

چگونگی محاسبه و وصول مالیات و عوارض ارزش افزوده جایگاه های عرضه گاز CNG

دستورالعمل

نظر به اینکه در رابطه با نحوه اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده توسط جایگاه های عرضه گاز CNG سؤالاتی مطرح می باشد. لذا با توجه به نامه های شماره 13465 مورخ 27 / 8 / 1390 و 73955 مورخ 8 / 4 / 1390 دبیر محترم کارگروه تحول اقتصادی و با عنایت به هماهنگی صورت گرفته با مراجع ذیربط در خصوص عرضه و قیمت گذاری تکلیفی گازCNG (صورتجلسه مورخ 9 / 8 / 1390 معاونت مالیات بر ارزش افزوده) و به منظور وحدت رویه در رسیدگی به پرونده مالیاتی ارزش افزوده شرکت ملی گاز ایران و جایگاه های عرضه گاز CNG مقرر می دارد:

1_ با توجه به اینکه مالیات و عوارض ارزش افزوده در قیمت فروش تکلیفی گاز CNG لحاظ شده است بنابراین ماخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش افزوده، قیمت فروش تکلیفی پس از کسر مالیات و عوارض ارزش افزوده متعلق خواهد بود.
مثال: فروش تکلیفی گاز CNG توسط شرکت ملی گاز در سال 1390 به جایگاه ها مبلغ 2600 ریال تعیین شده،و همچنین قیمت فروش گاز مزبور توسط جایگاه به مصرف کننده 3000 ریال تعیین شده است بنابراین مالیات و عوارض ارزش افزوده به شرح زیر محاسبه می گردد:

الف- مالیات و عوارض ارزش افزوده شرکت ملی گاز

ریال 100 = (4 × 104 ÷ 2600)

ب-مالیات و عوارض ارزش افزوده جایگاه ها

ریال 4 / 115 = (4 × 104 ÷ 3000)

مالیات و عوارض ارزش افزوده منظور شده در قیمت فروش تکلیفی شرکت ملی گاز به عنوان اعتبار مالیاتی جایگاه های عرضه سوخت CNG قابل احتساب خواهد بود.

2_ مالیات و عوارض ارزش افزوده از جمله مالیات و عوارض ارزش افزوده اعمال شده توسط شرکت ملی گاز ایران در قیمت فروش تکلیفی گازCNG به جایگاه های عرضه گاز CNG که طبق مقررات این قانون توسط اشخاص مذکور از جایگاه ها دریافت و به سازمان امور مالیاتی کشور پرداخت می گردد قابل کسر از مالیات و عوارض ارزش افزوده متعلق به فروش می باشد.

3_ جایگاه های عرضه گاز CNG در صورت احراز شرایط هر ی از فراخوانهای نظام مالیات بر ارزش افزوده از تاریخ مشمولیت موظف به انجام تکالیف قانون ی از جمله ثبت نام و تسلیم اظهارنامه مالیاتی و پرداخت مالیات و عوارض خواهند بود.

4_ ادارات کل امور مالیاتی در رابطه با آن دسته از جایگاه هایی که مشمول اجرای قانون می باشند و تا پایان سال 1390 اقدام به ثبت نام و تسلیم اظهارنامه مالیاتی دوره مالیاتی گذشته و نیز پرداخت مالیات و عوارض متعلق می نمایند، بنابر اختیار حاصل از ماده 33 قانون مالیات بر ارزش افزوده در خصوص بخشودگی جرائم مساعدت نمایند.

محمد قاسم پناهی
معاون مالیات بر ارزش افزوده

پیوست

image_pdf

شماره:13328


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانه پیوست قوانین چگونگی محاسبه و وصول مالیات و عوارض ارزش افزوده جایگاه های عرضه گاز CNG