Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

تسلیم اظهارنامه مالیاتی دوره سوم (فصل پاییز) سال ۱۳۹۱

بخشنامه
پیرو دستورالعمل شماره 6640 / 260 /د مورخ 12 / 10 / 1391 معاونت مالیات بر ارزش افزوده، نظر به اینکه آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه دوره پاییز سال 1391 روز شنیه مورخ 16 / 10 / 1391،به دلیل آلودگی هوا تعطیل اعلام گردیده است، لذا آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه دوره مذکور برای کلیه مؤدیان سراسر کشور روز یکشنبه مورخ 17 / 10 / 1391 خواهد بود.
ادارات کل امور مالیاتی موظفند در مورد مؤدیان مالیاتی شهرهایی که تعطیل اعلام نشده و اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره مزبور را تا پایان روز یکشنبه مورخ 17 / 10 / 1391 تسلیم می نمایند، امکان برخورداری از بخشودگی جرائم عدم تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر و تأخیر در پرداخت مالیات و عوارض متعلق تا تاریخ یاد شده را در صورت ارائه درخواست کتبی برای انان فراهم نمایند.
ضمناً‌ اختیار بخشودگی صد در صد (100 %) جرائم مذکور به مدیران کل امور مالیاتی ذیربط تفویض می گردد.

علی عسکری
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: 6640 / 260 /د
تاریخ: 12 / 10 / 1391
پیوست:

دستورالعمل

با عنایت به اینکه آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره پائیز سال 1391 روزهای پنج شنبه مورخ 14 / 10 / 1391 و جمعه مورخ 15 / 10 / 1391 مصادف با تعطیلات رسمی می باشد، لذا برابر مفاد مواد 10 و 21 قانون مالیات بر ارزش افزوده مؤدیان مالیاتی مکلفند حداکثر تا تاریخ 16 / 10 / 1391 اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده مربوط به دوره سه ماهه پائیز سال 1391 را تسلیم ادارات امور مالیاتی ذیربط نمایند. لذا ضروری است کلیه ادارات کل امور مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده در راستای ارائه خدمات بهتر به مؤدیان محترم مالیاتی، اقدامات ذیل را معمول نمایند:

1_ جهت تسهیل امور مؤدیان، کلیه واحدهای خدمات مؤدیان که فهرست آنها قبلاً اعلام شده، می بایستی به طور تمام وقت آماده پاسخگوئی و ارائه خدمات در طول مدت تسلیم اظهارنامه باشند.

2_ جهت تسهیل امور مؤدیان، ساعات حضور کلیه کارکنان بخش های خدمات مؤدیان مالیات بر ارزش افزوده در روزهای 13 / 10 / 1391 و 16 / 10 / 1391 از ساعت 8 صبح لغایت 18 خواهد بود. بدیهی است در خارج از ساعات اداری معمول تعداد و ترتیب حضور همکاران با توجه به حجم عملیات و به تشخیص مدیران مربوطه تعیین خواهد گردید.

3_ ضروری است همکاران در حوزه های مختلف معاونت مالیات بر ارزش افزوده ستاد در این مدت با حضور در اوقات کاری اعلام شده برای ادارات کل و آمادگی کامل، نسبت به پشتیبانی کامل عملیات واحدهای اجرائی این نظام مالیاتی از کلیه ابعاد اقدام نمایند.

4_ ادارات کل امور مالیاتی مکلفند صرفاً نسبت به دریافت اظهارنامه های الکترونیکی اقدام و از دریافت اظهارنامه های دستی خودداری نمایند. البته 2 ساعت پایانی روز 16 / 10 / 1391 اظهارنامه دستی آن دسته از مؤدیانی که موفق به ثبت اینترنتی اظهارنامه خود نگردیده اند با اخذ تعهد کتبی ثبت اینترنتی توسط مؤدیان محترم (که نمونه آن قبلاً در اختیار ادارات کل قرار گرفته است) و درج اطلاعات مؤدی در فهرست اظهارنامه های دستی پذیرفته و ثبت می گردد. ضمناً اطلاعات مربوط به اظهارنامه دریافتی حداکثر ظرف مدت دو روز پایان روز 16 / 10 / 1391 به دفتر نظارت بر امور اجرایی این معاونت ارسال می گردد.

لازم است مدیران کل محترم امور مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده ترتیبی اتخاذ نمایند که به نحو مقتضی از ارائه خدمات در بالاترین سطح ممکن به مؤدیان محترم و پاسخگوئی سریع، دقیق و مسئولانه کلیه پرسنل تحت مدیریت خود اطمینان حاصل نمایند.

علیرضا طاریبخش
معاون مالیات بر ارزش افزوده

image_pdf

شماره:20403/200


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانه پیوست قوانین تسلیم اظهارنامه مالیاتی دوره سوم (فصل پاییز) سال ۱۳۹۱