Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی بخشنامه شماره 8170 مورخ 15 / 6 / 90 را به شرح زیر اعلام نموده است:در راستای تشکیل کمیته توزیع عوارض آلایندگی موضوع ماده 123 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، ضرورت دارد ادارات کل امور مالیاتی به منظور وحدت رویه اقدامات ذیل را به مرحله اجرا در آورند:1- دبیرخانه کمیته توزیع عوارض آلایندگی در اداره کل امور مالیاتی ایجاد شود.

2- درخواست شهرداری شهرستانهای متاثر از آلایندگی واحدهای تولیدی به دبیرخانه کمیته ارسال شود.

3- دبیرخانه کمیته ضمن بررسی درخواست‌های واصله، در صورتیکه درخواست مرتبط با شهرداری شهرستانهای همان استان باشد نسبت به دعوت از اعضای کمیته توزیع عوارض آلایندگی استانی، در غیر این صورت نسبت به ارسال درخواست به دبیرخانه کمیته ملی (معاونت مالیات بر ارزش افزوده) اقدام نماید.

4- ترکیب اعضای کمیته استان عبارتند از

1- معاون برنامه‌ریزی استان (رئیس کمیته)،

2- مدیر کل امور مالیاتی استان (دبیرکمیته)،

3- مدیر کل محیط زیست استان (عضو کمیته)،

4- فرمانداران شهرستانهای متاثر از آلایندگی (اعضای کمیته حسب مورد)،

5 – درخواست‌های ارائه شده در کمیته مطرح و از حیث مطابقت با مقررات از جمله تعداد کارکنان واحد تو لیدی بررسی شود.

6- در صورت مطابقت درخواست از حیث رعایت مقررات، نسبت تاثیر آلایندگی واحد تولیدی در هر شهرستان با توجه به سیاست‌های اعلام شده از طرف معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور تعیین گردد.

7- تصمیمات مصوب شده در کمیته استانی مطابق فرمت صورتجلسه پیوست این دستورالعمل صورتجلسه گردد.

8- هر گونه تغییر در مصوبات ماه بعد از تاریخی که مصوبات جدید در آن صورتجلسه شده است قابلیت اجرا خواهد داشت.

9- عوارض آلایندگی واحد تولیدی بر اساس نسبت تاثیرگذاری آلایندگی که توسط کمیته مزبور مصوب شده بین شهرستانهای ذیربط توزیع گردد و عوارض تخصیص به هر شهرستان نیز با رعایت شاخص جمعیت موضوع ماده 123 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران بین شهرداریها و دهیاری‌های شهرستان مربوط توزیع شود. خاطر نشان می‌سازد پس از ارسال درخواست شهرداری شهرستانهای خارج از استان محل وقوع واحد تولیدی به دبیرخانه کمیته ملی (معاونت مالیات بر ارزش افزوده) فرآیند مذکور انجام و پس از تعیین نسبت‌های تاثیر آلایندگی هر شهرستان مراتب به دبیرخانه کمیته استانی جهت توزیع عوارض اعلام خواهد شد.
پیوست

image_pdf

شماره:8170


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *