Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

معافیت سازندگان مسکن مهر از پرداخت مالیات تکلیفی موضوع ماده ۱۰۴ ق.م.م سازندگان مسکن مهر (توقف عملیات مطالبه)

بخشنامه
پیرو بخشنامه های 7775 / 200 مورخ 19 / 3 / 1389،شماره 33590 / 200 مورخ 14 / 11 / 1389 و شماره 1978 / 200 مورخ 15 / 2 / 1392 مبنی بر اینکه قراردادهای سه جانبه مسکن مهر و همچنین قرارداد تعاونی های مسکن مهر مشمول کسر علی الحساب مالیات موضوع ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم نمی باشد.لذا موکداً یادرآور می شود با توجه به معافیت مذکور در کسر و ایصال مالیات علی الحساب در پرداخت های انجام شده بابت قراردادهای مذکور، در هر صورت مطالبه مالیات علی الحساب مذکور از تعاونی هابابت پرداخت به سازندگان مسکن مهر موضوعیت نداشته و چنانچه قبل یا پس از ابلاغ بخشنامه های مزبور نسبت به مطالبه آن اقدام شده است در صورت طرح پرونده در مراجع حل اختلاف مالیاتی مراتب معافیت مذکور اعمال گردد.
در ضمن در صورت قطعیت پرونده و شکایت مؤدی در اجرای مقررات موضوع ماده 251 مکرر ق.م.م تا تعیین تکلیف موضوع در هیأت مزبور نسبت به توقف عملیات اجرائی اقدام شود.

علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

پیوست

image_pdf

شماره:22321/200/ص


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانه پیوست قوانین معافیت سازندگان مسکن مهر از پرداخت مالیات تکلیفی موضوع ماده ۱۰۴ ق.م.م سازندگان مسکن مهر (توقف عملیات مطالبه)