Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

اختیار بخـشودگی جـرایم مـقرر در مواد مـذکور(به استثنای جرایم غیرقابل بخشودگی)

بخشنامه اداری

مدیران کل محترم ادارات امور مالیاتی

بنا به اختیار حاصل از ماده 191 قانون مالیاتهای مستقیم و ماده 33 قانون مالیات بر ارزش افزوده و همچنین در راستای حمایت از تولید و رونق بخشیدن به فعالیتهای اقتصادی، بدینوسیله اختیار بخشودگی جرایم مقرر در مواد مذکور (به استثنای جرایم غیرقابل بخشودگی) از تاریخ صدور این بخشنامه لغایت 29 / 12 / 1392 با رعایت مقررات مواد مواد 191،194 و 201 قانون مزبور شامل مالیاتهای مسقیم و ارزش افزوده، به مدیران کل امور از بخشودگی جرایم مربوط به هر کدام از مالیاتهای مستقیم یا مالیات بر ارزش افزوده، تسویه حساب کامل بدهی ها و تعیین تکلیف سایر جرایم کلیه پرونده های قطعی شده، نسبت به همان بخش می باشد.
بدیهی است پس از پایان مهلت یاد شده تفویض اختیارهای قبلی ملاک عمل خواهد بود.
مقتضی است فهرست کامل مؤدیانی که از این تسهیلات استفاده می نمایند، به شرح فرم پیوست در محیط نرم افزاری EXCEL حداکثر تا پایان فروردین ماه سال بعد به دفتر اینجانب ارسال گردد.

علی عسکری
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

image_pdf

شماره:21937/200/ص


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانه پیوست قوانین اختیار بخـشودگی جـرایم مـقرر در مواد مـذکور(به استثنای جرایم غیرقابل بخشودگی)