Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

آیین نامه اجرایی بند(۱۰۰) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور موضوع تصویب نامه شماره ۱۶۲۷۲۷/ت ۴۷۳۱۵هـ مورخ ۱۵/۸/۱۳۹۰

وزارت جهاد کشاورزی- وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور

هیئت وزیران در جلسه 28 / 12 / 1392 به پیشنهاد مشترک وزارت جهاد کشاورزی و صندوق تأمین اجتماعی و به استناد بند (و) تبصره (15) قانون بودجه سال 1393 کل کشور تصویب کرد:
آیین نامه اجرایی بند (100) قانون بودجه سال 1390 کل کشور موضوع تصویب نامه شماره 162727 /ت 47315 ه مورخ 15 / 8 / 1390 به عنوان آیین نامه اجرایی بند (و) تبصره (15) قانون بودجه سال 1393 کل کشور تنفیذ می گردد.

اسحاق جهانگیری
معاون اول رییس جمهور

image_pdf

شماره:192310/ت50353هـ


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانه پیوست قوانین آیین نامه اجرایی بند(۱۰۰) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور موضوع تصویب نامه شماره ۱۶۲۷۲۷/ت ۴۷۳۱۵هـ مورخ ۱۵/۸/۱۳۹۰