Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

هزینه های مالی قابل قبول شرکتهای ایران خودرو و سایپا

بخشنامه
با عنایت به ابهامات و سؤالات مطرح شده در خصوص نحوه و چگونگی اجرای تصمیم نامه های شماره 73848 /ت 48222 ن مورخ 19 / 4 / 1391 و 262655 /ت 48877 ن مورخ 28 / 12 / 1391 هیأت محترم وزیران، بدینوسیله اعلام می گردد:
با توجه به مفاد نامه شماره 171905 / 20798 مورخ 15 / 11 / 1392 سرپرست محترم امور هماهنگی و رفع اختلافات حقوقی دستگاههای اجرایی معاونت حقوقی رئیس جمهور، عنوان معاون محترم هماهنگی و نظارت معاون اول رئیس جمهور کلیه تسهیلات دریافتی توسط شرکتهای ایران خودرو و سایپا از مؤسسات مالی و اعتباری غیربانکی موضوع تصمیم نامه اخیرالذکر از تاریخ 19 / 12 / 1389 لغایت پایان دولت دهم به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی محسوب گردیده است.
بدیهی است مفاد تصمیم نامه های مذکور صرفاً در خصوص هزینه های مالی محقق شده دو شرکت فوق الذکر و در طی مدت فوق بوده و قابل تسری به سایر شرکتها اعم از وابسته و یا سرمایه پذیر دو شرکت مارالذکر و دیگر اشخاص نمی باشد.

علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: 262655 /ت 48877 ن
تاریخ: 28 / 12 / 1391

وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت صنعت،معدن و تجارت
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور در کارگروه حمایت از تولید که در جلسه مورخ 29 / 8 / 1391 به استناد اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اتخاذ شده است به شرح زیر برای اجرا ابلاغ می شود:
متن زیر به انتهای تصمیم نامه شماره 73848 /ت 48222 ن مورخ 19 / 4 / 1391 اضافه می شود:
مؤسسات مالی و اعتباری که به موجب نامه شماره 282715 / 89 مورخ 19 / 12 / 1389 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران فعالیت آنها مجاز شناخته شده است از تاریخ 19 / 11 / 1389 حائز شرایط مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز موضوع بند (18) ماده 48 قانون مالیاتهای مستقیم می باشند.

محمدرضا رحیمی
معاون اول رییس جمهور

image_pdf

شماره:11/93/200


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانه پیوست قوانین هزینه های مالی قابل قبول شرکتهای ایران خودرو و سایپا