Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

تعدیل مدت اعتبار احکام و تعداد نمایندگان موضوع بندهای ۲ و ۳ ماده (۲۴۴) ق.م.م

بخشنامه
بنابر اختیارات حاصل از ماده 219 و تبصره 2 ماده 244 قانون مالیاتهای مستقیم (اصلاحیه مصوب 27 / 11 / 1380) در راستای حصول اطمینان از حسن جریان امور هیات های حل اختلاف مالیاتی و رسمیت جلسات و عدم تضییع حقوق مودیان محترم مالیاتی و تکریم ارباب رجوع، پیرو تفویض اختیار انتصاب اعضاء موضوع بندهای 3 ماده 244 قانون مذکور که قبلاً انجام پذیرفته است، به منظور نظامند نمودن انتصابات موصوف و ایجاد امکان برنامه ریزی و نظارت بیشتر بر نظم و انظباط و عملکرد نمایندگان موردنظر، مقرر می دارد:

1_ احکام مربوط، با اعتبار یکسال صادر شود. بدیهی است درصورت صلاحدید، استفاده مجدد از خدمات اعضاء قبلی، با صدور حکم جدید، امکان پذیر خواهدبود.
2_ تعداد احکام صادره، حداقل دو برابر تعداد نماینده مورد نیاز برای هر صنف باشد تا درصورت عدم حضور هریک از نمایندگان موصوف، جایگزینی نماینده دیگر، امکان پذیر شود.
3_ احکام انتصاب نمایندگان موصوف که سه جلسه متوالی یا پنج جلسه متناوب، علی رغم دعوت به هیات حل اختلاف مالیاتی، به هر دلیلی، غیبت نمایند، لغو شود.
علی عسگری

نحوه تشکیل و اداره جلسات هیات های حل اختلاف در بخشنامه شماره 235/540/1838/17204 مورخ 1382/4/8 قرار دارد.

image_pdf

شماره:55/93/200


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانه پیوست قوانین تعدیل مدت اعتبار احکام و تعداد نمایندگان موضوع بندهای ۲ و ۳ ماده (۲۴۴) ق.م.م