Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

ارسال نظریه شماره ۴۷۹۹۳/۱۷۵۹۳ مورخ ۱۲/۵/۱۳۹۳ معاون محترم رییس جمهور

‌احتراماً، به پیوست تصویر نظریه شماره 47993/17593 مورخ 1393/5/12 معاون محترم حقوقی رییس جمهور متضمن ملغی بودن بند (د) ماده (45) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373، جهت رعایت مفاد آن ارسال می گردد.

محمدرضا عبدی

پیوست

image_pdf

شماره:75/93/220


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانه پیوست قوانین ارسال نظریه شماره ۴۷۹۹۳/۱۷۵۹۳ مورخ ۱۲/۵/۱۳۹۳ معاون محترم رییس جمهور