Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

صدور گواهی عدم بدهی مالیاتی متقاضیان خروج از تابعیت ایران

دستورالعمل
در راستای تکریم ارباب رجوع، تسریع امور مؤدیان مالیاتی و اصلاح گردش کار موجود، فرآیند صدور گواهی­ عدم بدهی مالیاتی متقاضیان خروج از تابعیت ایران، توسط معاونت پژوهش، برنامه ­ریزی و امور بین­ الملل (دفتر قراردادها و امور بین­ الملل) به شرح زیر مقرر می­گردد:
1- دریافت نامه درخواست ترک تابعیت متقاضی از وزارت امور خارجه به همراه اسناد و مدارک مربوطه؛
2- بررسی اسناد و مدارک دریافتی و در صورت نیاز، درخواست سایر اطلاعات و مدارک تکمیلی متقاضی؛
3- استعلام بدهی مالیاتی متقاضی از سامانه وصول و اجرای تحت وب سازمان و همزمان استعلام سوابق مالیاتی از ادارات کل مالیاتی در خصوص بدهی­ های قطعی نشده سنوات قبل و دوره جاری توسط دفتر قراردادها و امور بین­ الملل؛
توضیح: در اجرای مفاد بند 3 این دستور­العمل، با توجه به فرصت محدود سازمان برای پاسخگویی به استعلام ترک تابعیت، ادارات کل موظفند ظرف مدت ده روز از تاریخ استعلام، نسبت به ارایه پاسخ به دفتر مزبور اقدام لازم را بعمل آورند. در غیر اینصورت فرد مزبور فاقد بدهی مالیاتی قلمداد شده و مسئولیت ناشی از آن به عهده مدیران کل مربوطه خواهد بود.
4- در موارد وجود بدهی، اعم از قطعی شده یا نشده، اعلام مراتب توسط دفتر قراردادها و امور بین­ الملل به وزارت امور خارجه؛
5- در صورت احراز عدم بدهی، تهیه گواهی عدم بدهی مالیاتی توسط دفتر قراردادها و امور بین­ الملل، عنوان اداره امور سجلات و احوال شخصیه وزارت امور خارجه؛
مقتضی است در اجرای مفاد بخشنامه شماره 4109/200 مورخ 1392/3/11 (تصویر پیوست)، ادارات کل امور مالیاتی و وصول و اجرای ذیربط در زمان مقتضی نسبت به درج اطلاعات بدهی­ های مالیاتی کلیه مؤدیان در سامانه مزبور اقدام نمایند. بدیهی است مسئولیت هرگونه تأخیر در ثبت اطلاعات مزبور با مدیران کل مربوطه خواهد بود.
شایان ذکر است که تکلیف درج اطلاعات بدهی های مالیاتی مؤدیان در سامانه مذکور شامل ادارات کل مالیات بر ارزش افزوده نیز می­گردد.

علی عسکری

شماره:4109/200
تاریخ:1392/3/11
پیوست:

رؤسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران
مدیران کل محترم امور مالیاتی استانها
موضوع:اجرایی شدن سامانه جدید وصول و اجراء تحت وب
باسلام
همانگونه که اطلاع دارید و در اولین جلسه هم اندیشی دبیران محترم مناطق هفت گانه و اجلاس های اخیر مدیران سازمان اعلام گردید، بهره برداری کامل از سیستم جدید تحت وب محاسبه جرائم مالیاتی، سیستم جستجوی بدهکاران مالیاتی وصول و اجراء و سامانه وصول و اجراء،به عنوان فعالیت اصلی در دستور کار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دارد.لذا به منظور وصول بدهی های معوق و جلوگیری از ارائه هر گونه تسهیلات برای آن دسته از بدهکاان مالیاتی که به هر نحوی از پرداخت به موقع بدهی های مالیاتی خودداری و استنکاف می نمایند، مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات با همکاری دفتر حسابهای مالیاتی و اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی اقدام به راه اندازی سامانه جدید وصول و اجراء و برگزاری دوره آموزشی مربوطه برای تمامی ادارات کل امور مالیاتی نموده است. علیهذا به منظور اجرای سراسری سامانه مذکور اجرای دقیق موارد مشروح ذیل لازم و ضروری می باشد:
1- ثبت اوراق قطعی صرفاً در سامانه جدید وصول و اجراء انجام پذیرد و ثبت اوراق مذکور در سیستم وصول و اجرای قدیم ممنوع بوده و در زمره عملکرد ادارات کل منظور نخواهد شد.

2- به منظور تکریم ارباب رجوع و فراهم آوردن امکان پاسخ گوئی و ارائه خدمات به مؤدیان محترم مالیاتی و جلوگیری از استعلام و مکاتبات اداری در خصوص مؤدیان بدهکار با مشخصات سجلی مشابه و یا فاقد اطلاعات هویتی و نشانی محل فعالیت که در سیستم جستجوی بدهکاران وصول و اجراء قابل رویت می باشد، مقتضی است تا تاریخ 1392/3/22 واحد فناوری اطلاعات ادارات کل با همکاری واحدهای اطلاعات و خدمات مالیاتی، نسبت به استخراج اطلاعات مؤدیان بدهکار از سیستم وصول و اجراء کنونی به تفکیک واحد مالیاتی اقدام و پس از ارسال به واحد مالیاتی مربوطه و تکمیل اطلاعات، نسبت به تکمیل فیلدهای اطلاعاتی سیستم یاد شده اقدام نمایند. (جهت دریافت فایل جستجوی اطلاعات مربوطه به نشانی ftp://172/16/10/11/vosulejra/ مراجعه گردد.

3- واحدهای مالیاتی به منظور ارائه هر گونه تسهیلات و مفاصاحساب به مؤدیان محترم مالیاتی، مکلف به بازبینی سیستم جستجوی بدهکاران مالیاتی وصول و اجراء بوده و در صورت اطمینان از عدم ثبت بدهی برای مؤدی در کل کشور در سامانه مذکور نسبت به ارائه مفاصاحساب اقدام نمایند.

4- به منظور وحدت رویه در محاسبه جرائم مالیاتی و امکان ارسال اوراق قطعی به واحدهای وصول و اجراء، ادارات امور مالیاتی مکلف به استفاده از سیستم محاسبه جرائم مالیاتی سامانه مذکور می باشند.

5- ادارات کل امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند که پاسخ استعلام های انجام شده در خصوص بدهکاران مالیاتی قابل رؤیت در سیستم جستجوی بدهکاران که فاقد اطلاعات هویتی کامل و یا دارای اسامی مشابه می باشد را ظرف مدت 48 ساعت به اداره کل مربوطه ارسال نمایند، عدم ارسال پاسخ ظرف مدت مذکور به منزله عدم بدهی مؤدی تلقی گردیده و مسئولیت عدم پاسخگوئی متوجه واحد مالیاتی مربوطه خواهد بود.

علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

image_pdf

شماره:532/93/200


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانه پیوست قوانین صدور گواهی عدم بدهی مالیاتی متقاضیان خروج از تابعیت ایران