Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

ماده ۲۴۲ قانون مالیاتهای مستقیم سال ۱۳۶۶

در هر مورد که به علت اشتباه در محاسبه مالیات اضافی دریافت شده و همچنین در مواردی که مالیاتی طبق مقررات این قانون قابل استرداد می باشد قسمت وصول و ابلاغ و خدمات مالیاتی یا حسب مورد ممیز مالیاتی مربوط موظف است گزارشی با ذکر مورد و جهات قانونی و تعیین رقم قطعی مالیات و مالیات پرداختی و مبلغ اضافه دریافتی به انضمام سوابق مربوط به سرممیز تسلیم دارد. سرممیز نیز پس از رسیدگی در صورتی که مراتب را تایید نمود آنرا نزد ممیز کل ارسال می دارد ممیز کل پس از رسیدگی در صورت تایید برگ استرداد مالیات اضافی صادر و یک نسخه آن را تسلیم مودی می کند و نسخه دیگر آن را به اداره امور اقتصادی و دارایی مربوط می فرستد و اداره مزبور مکلف است وجه آنرا از محل وصولی جاری ظرف یک ماه به مودی پرداخت کند و یک نسخه از رسید وجه را برای ممیز ارسال دارد.
image_pdf

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانه ماده ۲۴۲ قانون مالیاتهای مستقیم سال ۱۳۶۶