Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

ماده ۲۲۳ قانون مالیاتهای مستقیم سال ۱۳۶۶

برای یک یا چند حوزه مالیاتی یک سرممیز تعیین می شود که علاوه بر اجرای وظایفی که اختصاصا به موجب این قانون به عهده دارد بر کار ممیزین مالیاتی و کمک ممیزین نظارت خواهد نمود و برای هر چند حوزه سرممیزی یک ممیز کل تعیین می شود که علاوه بر اجرای وظایفی که اختصاصا به موجب این قانون بر عهده اوست به طرز کار کلیه مامورین حوزه خود نظارت نموده و مسئول حسن اجرای قانون در حوزه ها و قسمت های مربوط خواهد بود.
تبصره 1:
وزارت امور اقتصادی و دارایی می تواند عندالاقتضا وظایف اختصاصی و عمومی ممیز کل را در بعضی از حوزه ها موقتا به عهده سرممیز قرار دهد.
تبصره 2:
به منظور وصول مالیات و ارائه خدمات مالیاتی برابر مقررات این قانون ، در هر حوزه سرممیزی قسمتی تحت عنوان “وصول و ابلاغ و خدمات مالیاتی” با تعداد کافی مامور زیر نظر سرممیز انجام وظیفه خواهند نمود. در بخش ها و نقاطی که محل و محدوده حوزه مالیاتی مستقر در آن خارج از محل خدمت اصلی سرممیز متبوع واقع گردیده وظایف مربوط به قسمت وصول ابلاغ و خدمات مالیاتی هم به عهده حوزه های مالیاتی مزبور خواهد بود.
image_pdf

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانه ماده ۲۲۳ قانون مالیاتهای مستقیم سال ۱۳۶۶