Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

ماده ۵۳

ماده 53 [ 1] درآمد مشمول مالیات املاکی که به اجاره واگذار می‌گردد عبارت است از کل مال‌الاجاره، اعم از نقدی و غیر نقدی، پس از کسر بیست و پنج درصد (25%) بابت هزینه‌ها و استهلاکات و تعهدات مالک نسبت به مورد اجاره. درآمد مشمول مالیات در مورد اجاره دست اول املاک مورد وقف یا حبس بر اساس این ماده محاسبه خواهد شد. در رهن تصرف، راهن طبق مقررات این فصل مشمول مالیات خواهد بود. هرگاه موجر مالک نباشد، درآمد مشمول مالیات وی عبارت است از مابه‌التفاوت اجاره دریافتی و پرداختی بابت ملک مورد اجارهحکم این ماده در مورد خانه‌های سازمانی متعلق به اشخاص حقوقی در صورتی که مالیات آنها طبق دفاترقانونی تشخیص شود جاری نخواهد بود. 
تبصره 1– محل سکونت پدر یا مادر یا همسر یا فرزند یا اجداد و همچنین محل سکونت افراد تحت تکفل مالک اجاری تلقی نمی‌شود مگر این که به موجب اسناد و مدارک ثابت گردد که اجاره پرداخت می‌شود. در صورتی که چند واحد مسکونی، محل سکونت مالک و یا افراد مزبور باشد، یک واحد برای سکونت مالک و یک واحد مسکونی برای هر یک از افراد مذکور به انتخاب مالک از شمول مالیات موضوع این بخش خارج خواهد بود.
تبصره 2– املاکی که مجانا در اختیار سازمانها و مؤسسات موضوع ماده (2) این قانون قرار می‌گیرد غیر اجاری تلقی می‌شود.
تبصره 3– از نظر مالیات بر درآمد اجاره املاک هر واحد آپا رتمان یک مستغل محسوب می‌شود.
تبصره 4- در مورد املاکی که با اثاثه یا ماشین‌آلات به اجاره واگذار می‌شود، درآمد ناشی از اجاره اثاثه و ماشین‌آلات نیز جزء درآمد ملک محسوب و مشمول مالیات این فصل می‌شود.
تبصره 5– مستحدثاتی که طبق قرارداد از طرف مستأجر در عین مستأجره به نفع موجر ایجاد می‌شود، براساس ارزش معاملاتی روز تحویل مستحدثه به موجر تقویم و پنجاه درصد (50%) آن جزء درآمد مشمول مالیات اجاره سال تحویل محسوب می‌گردد.
تبصره 6– هزینه‌هایی که به موجب قانونی قرارداد به عهده مالک است و از طرف مستأجر انجام می‌شود و همچنین مخارجی که به موجب قرارداد انجام آن از طرف مستأجر تقبل شده در صورتی که عرفا به عهده مالک باشد، به بهای سال انجام هزینه تقویم و به عنوان مال‌الاجاره غیرنقدی به جمع اجاره بهای سال انجام هزینه اضافه می‌شود.
تبصره 7– در صورتی که مالک اعیان احداث شده در عرصه استیجاری ملک را کلا یا جزئا به اجاره واگذار نماید، مبلغ اجاره پرداختی بابت عرصه به نسبت مورد اجاره از مال‌الاجاره دریافتی کسر و مازاد طبق مقررات صدر این ماده مشمول مالیات خواهد بود.
تبصره 8– در صورتی که مالک محل سکونت خود را بفروشد و در سند انتقال بدون اجاره بها مهلتی برای تخلیه ملک داده شود، در مدتی که محل سکونت انتقال دهنده می‌باشد تا شش ماه و در بیع شرط مادام که طبق شرایط معامله مبیع در اختیار بایع شرطی است، اجاری تلقی نمی‌شود، مگر این که به موجب اسناد و مدارک ثابت گردد که اجاره پرداخت می‌شود.
تبصره 9– وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکتهای دولتی و دستگاههایی که تمام یا قسمتی از بودجه آنها به وسیله دولت تأمین می‌شود، نهادهای انقلاب اسلامی، شهرداریها و شرکتها و مؤسسات وابسته به آنها و همچنین سایر اشخاص حقوقی مکلفند مالیات موضوع این فصل را از مال‌الاجاره‌هایی که پرداخت میکنند کسر و تا پایان ماه بعد [2]به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک پرداخت و رسید آن را به موجر تسلیم نمایند.
تبصره 10– واحدهای مسکونی متعلق به شرکتهای سازنده مسکن که قبل از انتقال قطعی و طبق اسناد و مدارک مثبته به موجب قرارداد واگذار می‌گردد مادام که در تصرف خریدار می‌باشد، در مدت مذکور اجاری تلقی نمی‌شود و از لحاظ مالیاتی با خریدار مانند مالک رفتار خواهد شد مشروط بر این که مالیات نقل و انتقال قطعی موضوع ماده (59) این قانون به مأخذ تاریخ تصرف پرداخت شده باشد.
تبصره 11- [3] مالکان مجتمع‌های مسکونی دارای بیش از سه واحد استیجاری که با رعایت الگوی مصرف مسکن بنا به اعلام وزارت مسکن و شهرسازی ساخته شده یا می‌شوند در طول مدت اجاره از صددرصد (100%) مالیات بردرآمد املاک اجاری معاف می‌باشد در غیر این صورت درآمد هر شخص ناشی از اجاره واحد یا واحدهای مسکونی در تهران تا مجموع یکصد و پنجاه متر مربع زیربنای مفید و در سایر نقاط تا مجموع دویست متر مربع زیربنای مفید از مالیات بردرآمد ناشی از اجاره املاک معاف می‌باشد.
image_pdf
  [1] . به موجب ماده 18 قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب 1380/11/27، تبصره‌های 1، 9 و 10 این ماده اصلاح و یک عبارت از متن تبصره 2 آن حذف شده است. همچنین تبصره 11 به این ماده الحاق شده است.
  [2] . به موجب تبصره 3 ماده 219 قانون اصلاح موادي از قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 1394/4/31، عبارت "تا پایان ماه بعد" جایگزین "ظرف ده روز" شده است.
  [3] . یک- الحاقی 1380/11/27دو- صدر تبصره 11 ماده 54، ماده 6 و آن قسمت از بند الف ماده 6 قانون تشویق احداث و عرضه واحدهای مسکونی استیجاری مصوب 1377/3/24 که مقرر می‌دارد: ماده 6- به سازندگان واحدهای مسکونی استیجاری در محدوده شهرهایی که هر سه سال یک بار به وسیله وزارت مسکن و شهر سازی اعلام خواهد شد، به شرط رعایت ضوابط مندرج در این قانون تسهیلات و معافیت‌های زیر تعلق می‌گیرد: الف- مجتمع‌های مسکونی دارای بیش از 3 واحد استیجاری که با رعایت الگوی مصرف ساخته شود، چنانچه حداقل به مدت 5 سال تمام به اجاره واگذار شود...، در طول مدت اجاره صد در صد 100% مالیات بردرآمد املاک اجاری معاف... می‌گردند. را به طور ضمنی نسخ نموده است. سه- قسمت اخیر تبصره 11 ماده 54، ماده 11 قانون تشویق احداث و عرضه واحدهای مسکونی استیجاری مصوب 1377/3/24 که مقرر می‌دارد ‹کلیه واحدهای مسکونی دارای زیربنای مفید صد و بیست متر مربع و کمتر که به منظور سکونت به اجاره واگذار می‌گردد از پرداخت صد در صد مالیات بر درآمد اجاری معاف می‌باشند‹ را به طور ضمنی نسخ نموده است.لازم به ذکر است که قبلاً به موجب ماده 11 قانون (تشویق احداث و عرضه واحدهای مسکونی استیجاری) مصوب 1377/3/24، کلیه واحدهای مسکونی دارای زیربنای 120 متر مربع و کمتر که به منظور سکونت به اجاره واگذار می‌شدند، از پرداخت 100% مالیات بر درآمد اجاری معاف بودند.
مرتب سازی بر اساس :   تاریخ    تعداد مشاهده     تعداد کامنت

۳۹ پرسش و پاسخ

 1. فاطمه محمدپور

  باسلام اگریک ملک سه دانگ سه دانگ برای هریک ازشرکا باشد معافیت ماده ۵۳ چگونه شامل حال هریک ازشرکا میگردد. ممنونم

  • هما جمال اف

   درآمد هر یک ۲۵درصد معاف و ۷۵ درصد مشمول مالیات به نرخ ماده ۱۳۱ قانون مالیات های مستقیم می‌باشد.

 2. عبداله

  سلام
  ماده ۵۳ مالیات درخصوص معافیت ملک استیجاری ازچه تاریخی لازم الاجراست؟
  ممنون

  • هما جمال اف

   این معافیت از سال ۱۳۶۶ که قانون مالیات ها تغییر کرده به وجود آمده و در طی سال های بعد نیز که قانون تغییر کرده است هنوز پا بر جا می‌باشد.

 3. محمدی

  ARYA:
  با سلام
  بنده پشت بامم منزلم را جهت نصب دکل مخابراتی ، به شرکت رایتل اجاره داده ام و با عنایت به اینکه رایتل زیرمجموعه تامین اجتماعی است، و با توجه به تبصره ۹ ماده ۵۳ق.م.م ، اقدامی جهت تسلیم اظهارنامه مستغلات ننمودم.

  اداره مالیات با توجه به اطلاعیه دریافتی اقدام به صدور دعوتنامه جهت محاسبه مالیات اجاره نموده است و از طرفی شرکت رایتل تکلیف مقرر در تبصره ۹ماده ۵۳ ق.م.م را انجام نداده و فقط برای سال های ۹۲لغایت ۹۴ فقط سه درصد مالیات تکلیفی کسر و به حساب دارایی واریز کرده است!!!!!!
  با توجه به محاسبه مالیات مستغلات برای سال های ۹۲ لغایت ۹۶ برای بنده توسط دارایی به اضافه جرائم و از طرفی عدم انجام مقررات قانونی توسط رایتل، بفرمائید ،تکلیف بنده جهت احقاق حق قانونی ام چیست ؟
  سپاسگزارم

  • هما جمال اف

   کسر مالیات توسط رایتل و پرداخت آن به سازمان امور مالیاتی به عنوان پیش پرداخت مالیات توسط شما محسوب می‌شود و ایشان به وظیفه خود عمل نموده است. اما ارائه اظهار نامه و غیره بر عهده شما می‌باشد. بنابراین شما باید اظهار نامه سالانه را برای اجاره خود تکمیل می کردید.

 4. محمدی

  ARYA: با سلام بنده پشت بامم منزلم را جهت نصب دکل مخابراتی ، به شرکت رایتل اجاره داده ام و با عنایت به اینکه رایتل زیرمجموعه تامین اجتماعی است، و با توجه به تبصره ۹ ماده ۵۳ق.م.م ، اقدامی جهت تسلیم اظهارنامه مستغلات ننمودم. اداره مالیات با توجه به اطلاعیه دریافتی اقدام به صدور دعوتنامه جهت محاسبه مالیات اجاره نموده است و از طرفی شرکت رایتل تکلیف مقرر در تبصره ۹ماده ۵۳ ق.م.م را انجام نداده و فقط برای سال های ۹۲لغایت ۹۴ فقط سه درصد مالیات تکلیفی کسر و به حساب دارایی واریز کرده است!!!!!! با توجه به محاسبه مالیات مستغلات برای سال های ۹۲ لغایت ۹۶ برای بنده توسط دارایی به اضافه جرائم و از طرفی عدم انجام مقررات قانونی توسط رایتل، بفرمائید ،تکلیف بنده جهت احقاق حق قانونی ام چیست ؟ سپاسگزارم

 5. Milinator

  با سلام
  من یک مغازه دارم که ۱۶متر و در سال ۹۵ ماهی ۴۵۰هزار تومان کرایه می‌گرفتم.مالیات امسال را برای من ۲۴۰۰۰۰۰ تومان زدن. یعنی ماهی ۱۲۰۰۰۰۰ تومان که خیلی بیشتر از اون چیزی هست که میگیرم. وتنها منبع درآمدی من تو این چند سال هست.سنمم ۳۷ سال هستش. لطفاً من راهنمایی کنید ممنون میشوم. مغازه در زیرزمین پاساژ هستش در شهر هشتگرد (کرج).

  • هما جمال اف

   اگر اجاره نامه شما واقعی نباشد و مبلغ اجاره کمتر از املاک مشابه باشد سازمان امور مالیاتی می‌تواند اجاره نامه شما را نپذیرد اما اگر واقعی است و اجاره مغازه در همین محدوده قیمتی می‌باشد، باید به این امر اعتراض نمایید و اگر درآمد دیگری نیز دارید باید قبل از ارسال اظهارنامه از سازمان امور مالیاتی نامه می‌گرفتید تا بتوانید از این معافیت استفاده نمایید.

 6. ویسی

  سلام من یه مغازه ۶۰ متری دارم که در سال ۹۱ ماهی ۳۵۰۰۰۰ تومان اجاره دادم آیا مشمول مالیات میباشد ؟اگر میباشد محاسبه آن چطور میباشد چون خواهان ۷۰۰۰۰۰ تومان هستند؟و به کارمند گفتم اگر قانونی حساب کنید و ۱۵ درصد محاسبه شود کمتر میشه که در جواب گفتند این قانون جدید است و شامل سال ۹۱ نمیشود چنین چیزی راسته

  • مدیر دوم

   محاسبه مالیات اجاره به موجب ماده ۵۳ قانون مالیات های مستقیم و با لحاظ داشتن ۲۵% برای هزینه ها و استهلاک طبق ماده ۱۳۱ قانون مالیات های مستقیم انجام می شود. احتمالا مبلغ اجاره را براساس نرخ های املاک مشابه تعیین نموده اند.

 7. صارم

  باسلام
  آیااگرموجرمغازه رابصورت سرقفلی خریداری نموده وبه اجاره واگذارنماییدمشمول ۲۵درصدمعافیت نمیشود//؟؟
  باتشکر

  • مدیر دوم

   معافیت ۲۵ درصد برای هزینه های استهلاک و تعهدات مالک نسبت به ملک در نظر گرفته شده است.

 8. عقابیان

  سند مسکونی کمتر از ۱۵۰ متر، به مطب اجاره داده شود ایا مشمول مالیات است؟
  ممنون پاسخ دهید

  • مدیر دوم

   با توجه به این که در جهت اداری از آن استفاده می شود مشمول مالیات بر درآمد اجاره می گردد و مشمول معافیت متراژ ۱۵۰ متر نمی شود این معافیت زمانی تعلق می گیرد که در جهت مسکونی مورد استفاده قرار گیرد.

 9. پ م

  سلام
  سئوالی دارم اگر ممکنه راهنمایی بفرمایید :
  بنده ۱ شرکت ثبت کردم و برای محل شرکت آدرس منزل پدری را دادم . ناچار به ارائه اجاره نامه رسمی هستم لذا به دارایی مراجعه کردم تا نامه ای بدهند برای دفترخانه جهت تنظیم اجاره نامه ، نکته اینجاست که صرفاً آدرس منزل پدر را داده ام و هیچگونه فعالیتی در آن منزل صورت نخواهد گرفت ولی ظاهراً باید پدرم مالیات بر اجاره بدهد چراکه با یک شخصیت حقوقی اجاره نامه بسته شده . طبق گفته دوستان دارایی تقریباً ماهی ۵۰۰٫۰۰۰ تومان با توجه به محل باید مالیات بدهیم . آیا راهکاری برای اینکه این پول داده نشه داریم ؟ چراکه واقعاً هیچگونه پولی بابت اجاره به پدرم نخواهم داد .
  ایشان بازنشسته هستند و فقط درآمد بازنشستگی دارند آیا معافیتی در این موارد وجود دارد ؟

  • مدیر دوم

   سلام
   اولا ایا در دفاتر شرکت و اظهارنامه هزینه اجاره اماده است یا خیر اگر امده است بابت آن بخش از هزینه مالیات مطالبه می شود . ثانیا ایا دفاتر شرکت رسیدگی شده نامه ای مبنی بر ارسال اطلاعات ملک به بخش مستغلات به شما داده شده بفرستید یا خیر اگر این کار ها صورت نگرفته دارایی قادر به شناسایی ملک پدر شما نیست و مالیات مطالبه نمی نماید هم چنین برای معافیت پدر شما باید اظهارنامه مالیاتی می داد و ثبت می نمود که درامد دیگری نداد تا به میزان ۱۵۰ میلیون ریال در سال معافیت می گرفت
   با تشکر

  • کرمانی

   تا جایی که بنده اطلاع دارم با کاهش مبلغ اجاره شما میتونستید از مالیات معاف بشید
   مثلا اگر ماهی ۵۰ هزار تومنش میکردد از مالیات معاف بودید

   • مدیر دوم

    در صورتی که شخص درامد دیگری نداشته باشد و این به تایید دارایی برسد اجاره تا سقف معافیت حقوق از پرداخت مالیات معاف می شد.

 10. محمد سیف زاد

  سلام . سوالم اینست که یک واحد تجاری جدیدا مفاصا دریافت نموده بابت واگذاری سرقفل و کلیه مالیاتهای سرقفل ، مشاغل و مستغلات پرداخت شده و گواهی هم بابت عدم بدهی دریافت شده و چون مکان تجاری استیجاری نبوده واحد مستفلات مالیات اجاره مالکیت را دریافت نموده ، لکن در حال حاضر که جهت دریافت گواهی انتقال مالکیت بعد از دو ماه از گواهی قبلی مراجعه شده همون واحد مالیاتی ادعا میکند که اجاره مالکیت براساس ارزش روز بایستی محاسبه گردد و مبلغ هنگفتی اعلام داشته ، آیا این مسله صحیح میباشد ؟

  • مدیر دوم

   اجاره مالکیت من تا حالا نشنیده ام و نمی دانم چیست شاید موضوع دیگری است که شما درست متوجه نشده اید
   با تشکر

 11. محمد امجد

  باسلام و احترام
  ۲ سوال داشتم :
  ۱- واحدهای اجاره ای بزرگتر از ۱۵۰ متر در تهران مازاد بر بر ۱۵۰ متر باید مالیات بپردازند و یا کل متراژ؟
  ۲- اگر شخصی در تهران و شهرستان ۲ واحد داشته باشد که هر دو زیر ۱۴۰ متر باشد چگونه محاسبه خواهد شد؟ ( هرکدام به تنهایی در محدوده معافیت هستند اما مجموعشان بیشتر است)

  • مدیر دوم

   سلام
   مازاد بر ۱۵۰ متر مشمول مالیات است و در ارتباط با دو واحد یکی از واحدها در تهران یا شهرستان را به دلخواه انتخاب نموده و برای مابقی به نسبت مشمول مالیات است مثلا اگر واحد ۱۴۰ متری تهران را انتخاب نماید ۱۰ متر می ماند که با توجه به این که در شهرستان مابقی ان باید استفاده شود.

 12. امیر

  با سلام در صورتی که محلی رو بصورت رهن کامل و بدون دریافت اجاره در اختیار کسی قرار بدیم مشمول مالیات میشود یا خیر اگر جواب مثبت است با چه مآخذ ی محاسبه میگردد

 13. علی کدخدا

  سلام درامد اجاره املاک بعد از کسر ۲۵ درصد اون ۷۵ درصدش مابقیش که شامل مالیات میشه چند درصدشو باید مالیات بدیم .با تشکر

  • مدیر دوم

   ۷۵ درصد مشمول اگر مالک حقوقی است مشمول ۲۵ درصد و اگر حقیقی است ۵ میلیارد ریال اول ۱۵ درصد دوم ۲۰ درصد و مازاد ۲۵ درصد.

 14. فهیمه صادقی

  ۱_وظیفه مستاجر در خصوص مبلغ قرض الحسنه(پول رهنی)از دیدگاه مالیات تکلیفی چیست؟ ۲_اگر موجر از پرداخت مالیات معاف باشد،وظیفه مستاجر در خصوص کسر مالیات تکلیفی چیست؟

  • مدیر دوم

   در پاسخ به قسمت اول باید بیان داشت که رهن دریافتی مشمول کسر مالیات بر اجاره نمی باشد اما در پاسخ به قسمت دوم اگر موجر معاف از مالیات باشد در صورتی که بابت این موضوع خاص نامه ای از سازمان امور مالیاتی مبنی بر عدم کسر مالیات داشته باشد و به مستاجر بدهد، مستاجر می تواند مالیات کسر ننماید در غیر این صورت وظیفه مستاجر تکلیف به وظایف قانونی و کسر و پرداخت مالیات بر اجاره می باشد.

 15. علیرضا

  با سلام
  ضمن تشکر – آیا املاک دارای سند مسکونی و موقعیت اداری با متراژ کمتر از ۱۵۰ متر ، اگرجهت استفاده اداری به اجاره داده شود مشمول مالیات می شود یا از مالیات معاف است.

  • سمیرا معراج

   با سلام کاربر گرامی
   املاکی که جهت اداری اجاره داده می شوند بدون اعمال معافیت متراژ مشمول مالیات است. پس ملک شما مشمول مالیات است.
   با تشکر

 16. رصا حسنی

  با سلام به اداره دارایی آمل مراجعه کردم فرمودند از سال ۹۵ سند محضری برای دارایی ملاک نیست ما با توجه به قانونی که خودمان دارییم مایات وضع می کنیم اگر اجاره کم می گیری به ما ربطی ندارد ما می گوییم باید فلان قدر بدهی بر مبنای قیمت زمین منطقه . ما چه باید بکنیم با این قانون و یک سوال ثبت اسناد یک مرجع قانونی است پس چرا دارایی او را به رسمینت نمی شناسد لطفا جواب بدید

  • سمیرا معراج

   با سلام کاربر گرامی
   با توجه به قانون جدید چنانچه اجاره دریافتی بر مبنای عرف نباشد کارشناسان مالیاتی می توانند آن را تغییر دهند بنابراین اگر قرارداد شما بر مبنای عرف منطقه باشد هیچ اشکالی بوجود نمی اید مگر این که قرارداد موجود صوری باشد.

 17. احمد

  با سلام
  بنده مالک آپارتمان ۷۶ متری هستم که ۶۰ تومن رهن کامل دادم
  با توجه به اینکه خودم نیز مستاجر هستم و ملک من هم در تهران کمتر از ۱۵۰ متر مربع هست

  آیا مشمول مالیات بر اجاره ملک میشوم؟ اگر بله چقدر؟

  ممنون میشم راهنمایی در ایمیل بنده بفرمایید

  • سمیرا معراج

   با سلام کاربر گرامی
   در تهران املاک مسکونی تا ۱۵۰ متر معاف از مالیات بر درآمد اجاره می باشد. بنابراین با توجه به این که آپارتمان شما کمتر از ۱۵۰ متر می باشد مشمول پرداخت مالیات نمی گردد. هم چنین به استناد ماده ۵۵ قانون مالیات های مستقیم، هرگاه مالک خانه یا آپارتمان مسکونی، آن را به اجاره واگذار نماید و خود محل دیگری برای سکونت خویش اجاره نماید اجاره پرداختی از اجاره دریافتی کسر و مابه التفاوت مشمول مالیات می گردد و این درحالتی است که متراژ بیشتر از ۱۵۰ مترمربع باشد.
   باتشکر

 18. علی

  سلام
  من ۴ تا آپارتمان ۸۰ متری در تهران دارم میخواستم بدونم با توجه به اینکه مجموع مساحت آپارتمان های من از ۱۵۰ متر بیشتر میشود آیا مشمول مالیات میشوم یا خیر؟

  • سمیرا معراج

   با سلام کاربر گرامی
   به اداره مالیاتی مربوطه مراجعه نمایید.

  • یاشار

   بله مجموعا تا ۱۵۰ متر معاف است و ۱۷۰ متر باقی مشمول. البته انتخاب ملکهای معاف با مالک است. یعنی خودتان می توانید انتخاب کنید کدام ملکتان معاف باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *