Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

کمک به احداث مساجد، مصلاها ومدارس علمیه به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی

FavoriteLoadingافزودن به علاقه‎مندی‌ها

بخشنامه

تصویر تصویب نامه های شماره 134020 /ت 41065 ه مورخ 5 / 8 / 87 و 157373 /ت 41374 ه مورخ 5 / 9 / 87 هیئت محترم وزیران، مبنی بر کمکهای اشخاص حقیقی و حقوقی برای احداث مساجد، مصلاها و مدارس علمیه به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می شود. اداره اوقاف و امور خیریه تنها مرجع تأیید اسناد هزینه کمک اشخاص حقیقی و حقوقی برای احداث مساجد می باشند. جهت اطلاع و بهره برداری لازم به پیوست ارسال می گردد.

محمد قاسم پناهی
معاون فنی وحقوقی

شماره: 134020 /ت 41065 ه
تاریخ: 05 / 08 / 1387
پیوست:

وزارت امور اقتصادی ودارایی- وزارت صنایع و معادن

هیئت وزیران در جلسه مورخ 23 / 7 / 1387 بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی ودارایی وبه استناد ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب 1366- تصویب نمود:
کمکهای اشخاص حقیقی و حقوقی برای احداث مساجد، مصلاها و مدارس علمیه به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی تلقی می شود.
“ادارات اوقاف و امور خیریه تنها مرجع تأییداسناد هزینه کمک اشخاص حقیقی وحقوقی برای احداث مساجدمی باشند”.

پرویز داودی
معاون اول رییس جمهور

شماره: 157373 /ت 41347 ه
تاریخ: 05 / 09 / 1387
پیوست:

وزارت فرهنگ وارشاداسلامی- وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت صنایع و معادن

هیئت محترم وزیران در جلسه مورخ 26 / 8 / 1387 بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی ودارایی وبه استناد ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب 1366- تصویب نمود:
متن زیر به انتهای تصویب نامه شماره 13402 /ت 41065 ه مورخ 5 / 8 / 1387 الحاق می گردد:
“ادارات اوقاف وامور خیریه تنهامرجع تأیید اسناد هزینه کمک اشخاص حقیقی وحقوقی برای احداث مساجد می باشند”.

پرویز داودی
معاون اول رییس جمهور

VN:R_U [1.9.22_1171]
تعداد آرا 0 رأی

شماره:92890


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


*

خانه پیوست قوانین کمک به احداث مساجد، مصلاها ومدارس علمیه به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی