Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

کمک به احداث مساجد، مصلاها ومدارس علمیه به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی

بخشنامه

تصویر تصویب نامه های شماره 134020 /ت 41065 ه مورخ 5 / 8 / 87 و 157373 /ت 41374 ه مورخ 5 / 9 / 87 هیئت محترم وزیران، مبنی بر کمکهای اشخاص حقیقی و حقوقی برای احداث مساجد، مصلاها و مدارس علمیه به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می شود. اداره اوقاف و امور خیریه تنها مرجع تأیید اسناد هزینه کمک اشخاص حقیقی و حقوقی برای احداث مساجد می باشند. جهت اطلاع و بهره برداری لازم به پیوست ارسال می گردد.

محمد قاسم پناهی
معاون فنی وحقوقی

شماره: 134020 /ت 41065 ه
تاریخ: 05 / 08 / 1387
پیوست:

وزارت امور اقتصادی ودارایی- وزارت صنایع و معادن

هیئت وزیران در جلسه مورخ 23 / 7 / 1387 بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی ودارایی وبه استناد ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب 1366- تصویب نمود:
کمکهای اشخاص حقیقی و حقوقی برای احداث مساجد، مصلاها و مدارس علمیه به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی تلقی می شود.
“ادارات اوقاف و امور خیریه تنها مرجع تأییداسناد هزینه کمک اشخاص حقیقی وحقوقی برای احداث مساجدمی باشند”.

پرویز داودی
معاون اول رییس جمهور

شماره: 157373 /ت 41347 ه
تاریخ: 05 / 09 / 1387
پیوست:

وزارت فرهنگ وارشاداسلامی- وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت صنایع و معادن

هیئت محترم وزیران در جلسه مورخ 26 / 8 / 1387 بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی ودارایی وبه استناد ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب 1366- تصویب نمود:
متن زیر به انتهای تصویب نامه شماره 13402 /ت 41065 ه مورخ 5 / 8 / 1387 الحاق می گردد:
“ادارات اوقاف وامور خیریه تنهامرجع تأیید اسناد هزینه کمک اشخاص حقیقی وحقوقی برای احداث مساجد می باشند”.

پرویز داودی
معاون اول رییس جمهور

image_pdf

شماره:92890


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانه پیوست قوانین کمک به احداث مساجد، مصلاها ومدارس علمیه به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی