Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

لغو صدر بخشنامه شماره ۶۹۱/۲۶۰/د مورخ ۱۳۹۲/۲/۲۴ و عبارت مرتبط

بخشنامه
باعنایت به ابهامات مطروحه در خصوص مفاد بخشنامه شماره 691/260/د مورخ 1392/2/24، یادآور می­شود، نظر به اینکه به موجب بخشنامه شماره 17665/200 مورخ 1392/10/9 رئیس کل محترم سازمان،‌بخشنامه‌های شماره 16218/200 مورخ 1391/8/10 و 21016/200 مورخ 1391/10/25 موضوع ” احراز شرایط اعمال معافیت صادرات”کان لم یکن گردیده است، بنابراین پاراگراف صدر بخشنامه و عبارت « و موارد مندرج در بخشنامه‌های فوق الذکر » مندرج در بند (1) بخشنامه صدرالاشاره صادره توسط این معاونت کان لم یکن می‌گردد.
بدیهی است سایر مفاد بخشنامه کماکان به قوت خود باقی است.
علیرضا طاری بخش

image_pdf

شماره:17/94/260


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانه پیوست قوانین لغو صدر بخشنامه شماره ۶۹۱/۲۶۰/د مورخ ۱۳۹۲/۲/۲۴ و عبارت مرتبط