Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

تاییدیه موضوع ماده ۱۴۳ ق.م.م ۱۳۹۴/۶/۱۶


پیرو بخشنامه­ های شماره 37-94-200 مورخ 3-4-1394، 23-94-200 مورخ 4-3-1394، 3-94-200 مورخ 18-1-1394، 146-93-200مورخ 18-12-1393، 120-93-200 مورخ 21-10-1393 و 87-93-200 مورخ 7-8-1393 درخصوص اعمال بخشودگی موضوع ماده 143 قانون مالیات­های مستقیم، به پیوست تعداد دو برگ فهرست مربوطه به تاییدیه 52 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و 2 شرکت پذیرفته­ شده در فرا بورس ایران از تاریخ 19-3-1394 لغایت 27-5-1394 مربوط به دوره­ های مالی مندرج در فهرست مذکور موضوع پیوست نامه شماره 326924-121 مورخ10-6-1394 سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال می­گردد. مقتضی است ادارات امور مالیاتی با عنایت به لیست پیوست و تاییدیه مربوطه وفق مقررات بخشنامه­ های مذکور اقدام نمایند.
بدیهی است سایر موارد نیز به محض دریافت متعاقباً ارسال خواهد شد.
علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
پیوست
image_pdf

شماره:67-94-200


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانه پیوست قوانین تاییدیه موضوع ماده ۱۴۳ ق.م.م ۱۳۹۴/۶/۱۶