Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

ابطال بند ۱۰ بخشنامه شماره ۱۳۰۰۷-۲۰۰ مورخ ۲۸-۶-۱۳۹۱ و عدم الزام صاحبان داروخانه ها به نصب و استفاده از سامانه صندوق فروش


پیرو بخشنامه شماره 42-94-200 مورخ 22-4-1394 به پیوست تصویر دادنامه شماره 460 مورخ 22-4-1394 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بند 10 بخشنامه شماره 13007-200 مورخ 28-6-1391 و عدم الزام صاحبان داروخانه ها به نصب و استفاده از سامانه صندوق فروش (مکانیزه فروش) جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال میگردد بنابراین عدم نصب و استفاده از سامانه مزبور توسط داروخانه ها در اجرای بخشنامه اخیرالذکر موجب محرومیت از معافیت مالیاتی از سال 1392 و بعد از آن نخواهد بود.
علی عسکری
رییس کل سارمان امور مالیاتی کشور

شماره:42-94-200
تاریخ: 22-4-1394

بخشنامه
پیرو قسمت اخیر بخشنامه شماره 16-94-200 مورخ 13-2-1394 با توجه به سوالات مطرح شده از سوی ادارات امور مالیاتی درخصوص نحوه برخورد ماموران مالیاتی در رسیدگی به مالیات عملکرد سال 1392 صاحبان داروخانه ها از حیث اعمال یا عدم اعمال معافیت های قانونی، با عنایت به بخشنامه مذکور بدینوسیله مقرر می­دارد؛ عدم نصب و استفاده از سامانه ­های فروشگاهی توسط صاحبان مشاغل مذکور، موجب محرومیت از معافیت­های قانونی نخواهدشد.

علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

image_pdf

شماره:61-94-200


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانه پیوست قوانین ابطال بند ۱۰ بخشنامه شماره ۱۳۰۰۷-۲۰۰ مورخ ۲۸-۶-۱۳۹۱ و عدم الزام صاحبان داروخانه ها به نصب و استفاده از سامانه صندوق فروش