Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

دستورالعمل اجرایی بند (س) ماده ۱۳۲ قانون مالیات‌های مستقیم

به پیوست تصویر دستورالعمل اجرایی بند (س) ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم موضوع ماه 31 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394، که از طرف وزرای امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تصویب گردیده است جهت اطلاع و اجرا ابلاغ می‌گردد.
دستورالعمل اجرایی بند (س) ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم موضوع ماه 31 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
ماده 1 – معادل هزینه های تحقیقاتی و پژوهشی اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی در واحدهای تولیدی و صنعتی دارای پروانه بهره برداری از وزارتخانه های ذیربط که درآمد (فروش) ناخالص ابزاری حاصل از فعالیت تولیدی و معدنی آن ها در سال انجام هزینه از مبلغ پنج میلیارد (5،000،000،000) کمتر نباشد، با رعایت شرایط زیر حداکثر به میزان ده درصد (10%) مالیات ابرازی سال انجام هزینه، بخشوده می شود:
1)شخص حقوقی خصوصی و تعاونی در زمان انجام هزینه دارای پروانه بهره‌برداری از وزارتخانه ذیربط باشد.
2)قرارداد تحقیقاتی و پژوهشی با دانشگاه ها یا مراکز پژوهشی و آموزش عالی دارای مجوز قطعی از وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منعقد شده باشد.
تبصره 1 – چنانچه مجوز قطعی دانشگاه ها یا مراکز پژوهشی و آموزش عالی پس از انعقاد قرارداد به هر دلیل ابطال گردد یا فعالیت آن ها به هر دلیلی خاتمه یابد، هزینه های تحقیقاتی و پژوهشی انجام شده بابت قرارداد مذکور با رعایت سایر مفاد این دستورالعمل مشمول بخشودگی موضوع این دستورالعمل می باشد.
3)قراردادهای تحقیقاتی، پژوهشی در چارچوب نقشه جامع علمی کشور به تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت رسیده باشد. و در سامانه اطلاعاتی شورای علوم، تحقیقات و فن آوری (عتف) ثبت شود.
تبصره 2 – تغییر نقشه جامع علمی کشور، مانع از برخورداری از بخشودگی مالیاتی یاد شده برای طرح های تحقیقاتی و پژوهشی که پیش از آن در چارچوب نقشه جامع علمی کشور به تایید رسیده است، نخواهد بود.
4)گزارش پیشرفت سالانه قرارداد تحقیقاتی و پژوهشی به تصویب شورای پژوهش دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی مربوطه (مجری طرف قرارداد) رسیده باشد.
5)فهرست طرح یا طرح های تحقیقاتی موضوع این دستورالعمل که قبلا به تایید مرجع مربوطه رسیده باشد به اداره امور مالیاتی مربوطه تسلیم گردد.
6)هزینه های انجام شده طرح یا طرح های تحقیقاتی باید در چارچوب مواد 147 و 148 قانون مالیات های مستقیم صورت گرفته باشد.
ماده 2 – بخشودگی مالیاتی مزبور صرفا در خصوص هزینه های حاصل از طرح های تحقیقاتی و پژوهشی با رعایت شرایط مندرج در بندهای فوق الذکر می باشد و قابل تسری به هزینه های حاصل از سایر فعالیت های اشخاص مذکور و همچنین طرح های تحقیقاتی و پژوهشی که قبل از لازم الاجرا شدن این قانون اجرای آن ها آغاز گردیده است، نخواهد بود.
ماده 3 – معادل مبلغ منظور شده هزینه های تحقیقاتی و پژوهشی به حساب مالیات اشخاص صدر الذکر، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته نخواهد شد.
ماده 4 – وزارتخانه های علوم، تحقیقاتی و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دبیرخانه ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور و شورای پژوهشی دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی و یا آموزش عالی موظف‌اند امکان دسترسی بر خط (آنلاین) به فهرست مجوزها و تاییدیه های صادره را برای سازمان امور مالیاتی کشور فراهم آورند.
ماده 5 – درآمد حاصل از فروش ضایعات کالای تولیدی و خدمات انجام شده به وسیله ماشین آلات تولیدی نیز جزء درآمد حاصل از فعالیت تولیدی محسوب می‌گردد.
ماده 6 – بخشودگی موضوع این بند صرفا در خصوص اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی می باشد و به سایر اشخاص و همچنین اشخاصی که بیش از 50% سهام یا سهم الشرکه آن ها مجتمعا یا منفردا متعلق به دولت و یا نهادهای عمومی غیردولتی باشد، تسری ندارد.
ماده 7 – با توجه به بند “ت” ماده 132 قانون مالیات های مستقیم، عدم تسلیم اظهارنظر در موعد مقرر قانونی موجب محرومیت از بخشودگی این دستورالعمل خواهد شد.
علی طیب نیا – وزیر امور اقتصادی و دارایی
محمد فرهادی – وزیر علوم، تحقیقات و فناوری
سیدحسن قاضی زاده هاشمی – وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
محمدرضا نعمت زاده – وزیر صنعت، معدن و تجارت
image_pdf

شماره:101/94/200


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانه پیوست قوانین دستورالعمل اجرایی بند (س) ماده ۱۳۲ قانون مالیات‌های مستقیم