Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

ابلاغ تصویب­نامه های هیأت محترم وزیران به شماره های ۱۰۳۰۰۶/ت ۵۳۴۵۸ هـ ، ۱۱۵۶۰۶ /ت ۵۳۷۹۲ هـ درخصوص اصلاح آئین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی

به موجب تصویب­نامه­ های هیأت محترم وزیران به شماره­های 103006/ت 53458 هـ مورخ 19/08/1395 و 115606/ ت 53792 هـ مورخ 21/09/1395 مقررگردید:

آیین­ نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی موضوع تصویب­نامه شماره 181434/ت 43182 ک مورخ 14/09/1388 به شرح زیر اصلاح شود:

1-ماده 5- چنانچه ارباب رجوع مدارک شناسایی مذکور در موارد فوق را ارائه ننماید اشخاص مشمول باید از ارائه خدمت به وی خودداری نمایند. چنانچه ظن به انجام فعالیت­های پولشویی یا سایر جرایم مرتبط وجود داشته باشد، اشخاص مشمول باید مراتب را به واحد اطلاعات مالی گزارش نمایند.

2-در ماده(23) عبارت “طبق قوانین” پس از واژه “باید” اضافه و عبارت ” و انجام تحقیقات و گزارش به مراجع ذی­ربط توسط آنان نباید منوط به تأیید و تصویب مراجع دیگری باشد” حذف می­شود.

3-در ماده(24) عبارت” درچارچوب قوانین” قبل از عبارت ” تأمین نماید” اضافه و عبارت “فرد یادشده به هیچ عنوان به اطلاعات واحد اطلاعات مالی دسترسی نخواهد داشت” حذف می­شود.

4- در تبصره (3) ماده (26) عبارت “تصویب شورا” به عبارت ” پیشنهاد شورای عالی مبارزه با پولشویی و تصویب هیأت وزیران” اصلاح می­شود.

5- در ماده (40) عبارت” معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور” به عبارت “سازمان امور اداری و استخدامی کشور” اصلاح می­شود.

6- ماده 49- سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است بودجه مورد نیاز اجرای این آئین نامه را در لوایح بودجه سنواتی پیش بینی نماید.

7- در صدر تصویب­نامه، عبارت شورای عالی مبارزه با پولشویی جایگزین عبارت ” وزارت امور اقتصادی و دارایی” می­شود.

در این ارتباط به پیوست متن اصلاحی آئین­نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی موضوع تصویب­نامه شماره 181434/ت 43182 ک مورخ 14/09/1388 ارسال می­گردد.

سیدکامل تقوی نژاد
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

image_pdf

شماره:200/95/74


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانه پیوست قوانین ابلاغ تصویب­نامه های هیأت محترم وزیران به شماره های ۱۰۳۰۰۶/ت ۵۳۴۵۸ هـ ، ۱۱۵۶۰۶ /ت ۵۳۷۹۲ هـ درخصوص اصلاح آئین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی