Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

جرائم موضوع ماده ۱۶۹ مکرر الحاقی مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ ق.م.م


با عنایت به سوالات و ابهامات مطرح شده درخصوص میزان جرایم موضوع ماده 169 مکرر الحاقی مصوب 27/11/1380 قانون مالیات‌های مستقیم با توجه به تبصره 6 ماده 169 قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب 31/4/1394 بدینوسیله اعلام می‌گردد:
نظر به اینکه به موجب ماده 281 قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب 31/4/1394 ” تاریخ اجرای این قانون ( مصوب 31/4/1394) به استثنای مواردی که در همین قانون ترتیب دیگری برای آن مقرر شده است، از ابتدا سال 1395 می‌باشد لیکن کلیه اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع ماده 95 این قانون که سال مالی آنها از 1/1/1394 و بعد از آن شروع می‌شود از لحاظ تسلیم اظهارنامه، ترتیب رسیدگی و مقررات ماده272 و نرخ مالیاتی، مشمول احکام این قانون می‌باشند.”بنابراین با توجه به اینکه قانون گذار در تبصره 6 ماده 169 قانون اخیرالذکر برای جرایم مودیان به واسطه عدم اجرای احکام ماده 169مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال 1380 ترتیب دیگری در نظر گرفته است لذا مفاد تبصره فوق (محاسبه، مطالبه و وصول جرایم موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال 1380 بر اساس مقررات ماده 169 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 31/4/1394) پانزده روز پس از انتشار قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب 31/4/1394 لازم‌الاجرا می‌باشد. ضمناً لازم به یادآوری است موارد فوق در خصوص کلیه پرونده‌های اشخاص مشمول اجرای مفاد ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/1380 که در مرحله رسیدگی و یا مراجع حل اختلاف مالیاتی مطرح می‌باشند جاری است.
سازمان امور مالیاتی کشور
image_pdf

شماره:200/94/90


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانه پیوست قوانین جرائم موضوع ماده ۱۶۹ مکرر الحاقی مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ ق.م.م