Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

صدور گواهی عدم بدهی مالیاتی برای ارائه به مقامات ذی‌صلاح خارجی


در راستای تکریم ارباب رجوع، تسریع امور مودیان مالیاتی و اصلاح گردش کار موجود، فرآیند صدور گواهی‌ عدم بدهی مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی برای ارایه به مقامات ذیصلاح خارجی، توسط معاونت پژوهش، برنامه‌ریزی و امور بین‌الملل (دفتر قراردادها و امور بین‌الملل) به شرح زیر مقرر می‌گردد:
1- دریافت درخواست صدور گواهی عدم بدهی و اسناد و مدارک لازم از متقاضی توسط دفتر مذکور، به صورت حضوری یا الکترونیکی (فرم پیوست)؛
2- بررسی اسناد و مدارک دریافتی و در صورت نیاز، درخواست سایر اطلاعات و مدارک تکمیلی از متقاضی؛
3- استعلام از سامانه وصول و اجرای تحت وب سازمان و عنداللزوم، دفتر اطلاعات مالیاتی و مبارزه با پولشویی و یا سایر مراجع ذیصلاح؛
توضیح: در اجرای مفاد این بند، مراجع استعلام شونده مکلفند ظرف مدت ده روز نسبت به ارسال پاسخ استعلام مذکور اقدام نمایند.
4- در صورت احراز عدم بدهی، تهیه پیش نویس گواهی عدم بدهی توسط دفتر مزبور و تأیید و صدور آن توسط مقام صلاحیتدار مالیاتی یا نماینده مجاز وی به‌منظور ارایه به مقامات ذیصلاح خارجی؛
5- تحویل نسخه اصل به متقاضی و ارسال رونوشت به اداره کل امور مالیاتی ذیربط برای درج در سوابق مالیاتی متقاضی؛
توضیح: ادارات امور مالیاتی عنداللزوم می‌توانند در اجرای مفاد قوانین موافقتنامه‌های اجتناب از اخذ مالیات مضاعف بین دولت جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورها، اطلاعات تکمیلی مودیان را از طریق دفتر قراردادها و امور بین‌الملل سازمان متبوع از سازمان مالیاتی کشور گیرنده گواهی استعلام نمایند.
6- ارسال رونوشت گواهی مزبور به وزارت امور خارجه برای انعکاس به مقام صلاحیتدار کشور گیرنده گواهی.
مقتضی است در اجرای مفاد بخشنامه شماره 4109/200 مورخ 11/3/92 ادارات کل امور مالیاتی و وصول و اجرای ذیربط در زمان مقتضی نسبت به درج اطلاعات بدهی‌های مالیاتی کلیه مودیان در سامانه مزبور اقدام نمایند. بدیهی است مسئولیت هرگونه تأخیر در ثبت اطلاعات مزبور با مدیران کل مربوطه خواهد بود.
شایان ذکر است که تکلیف درج اطلاعات بدهی های مالیاتی مودیان در سامانه مذکور شامل ادارات کل مالیات بر ارزش افزوده نیز می‌گردد.
image_pdf

شماره:200/93/531


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانه پیوست قوانین صدور گواهی عدم بدهی مالیاتی برای ارائه به مقامات ذی‌صلاح خارجی