Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

تائیدیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس و نیز بورس کالا موضوع بخشودگی مقرردرماده ۱۴۳ قانون مالیاتهای مستقیم

پیرو بخشنامه های منتهی به شماره ۲۳۰/۹۷/۱۶۲/د مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۰۷ به منظوراعمال بخشودگی موضوع ماده ۱۴۳ قانون مالیاتهای مستقیم به پیوست تعداد یک برگ فهرست مربوط به ۳۱ مورد تاییدیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس و یک برگ فهرست مربوط به ۱ مورد تاییدیه شرکت پذیرفته شده در بورس کالا از تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ لغایت ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ مربوط به دوره های مالی مندرج درفهرست مذکور موضوع پیوست نامه شماره ۱۲۲/۴۶۷۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال می گردد.

مقتضی است ادارات امور مالیاتی با عنایت به لیست های پیوست و تائیدیه های مربوط وفق مقررات اقدام نمایند. بدیهی است سایر موارد نیز به محض دریافت متعاقبا ارسال خواهد شد.

نادر جنتی

معاون مالیاتهای مستقیم

دانلود پیوست

image_pdf

شماره:۲۳۰/۹۸/۳


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانه پیوست قوانین تائیدیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس و نیز بورس کالا موضوع بخشودگی مقرردرماده ۱۴۳ قانون مالیاتهای مستقیم