Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

ائین نامه اجرایی ماده ۶معافیت های مالیاتی سالانه املاک مسکونی استیجاری

هیات وزیران درجلسه مورخ 24 / 1 / 1376 بنابه پیشنهاد مشترک شماره 1317 / 100 مورخ 16 / 8 / 1375 وزارت مسکن و شهرسازی و وزارت اموراقتصادی و دارایی و باستناد تبصره ماده 6 قانون مالیاتهای مستقیم- مصوب 1366- آیین نامه اجرایی تبصره یادشده را به شرح زیر تصویب نمود: آیین نامه اجرایی تبصره ماده 6 قانون مالیاتهای مستقیم

ماده 1_ کلیه واحدهای مسکونی بازیربنای یکصدوبیست (120) متر مربع- مفید- وکمترکه باسندرسمی برای سکونت به اجاره واگذار می شوند ، در مدت اجاره از پرداخت مالیات سالانه املاک ، موضوع فصل اول باب دوم قانون مالیاتها مستقیم ، معاف می باشند .

ماده 2_ برای تعیین سطح زیر بنای مفید درمورد واحدهای آپارتمانی ، صورتمجلس تفکیکی ثبت و درمورد واحدهای غیرآپارتمانی ، پایان کارساختمان صادر شده از شهرداریها ملاک عمل می باشد. این متن جایگزین تصویب نامه شماره 118444 /ت 112 مورخ 24 / 2 / 1368 می شود.

حسن حبیبی
معاون اول رییس جمهور

image_pdf

شماره:128753/ت 17970هـ


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانه پیوست قوانین ائین نامه اجرایی ماده ۶معافیت های مالیاتی سالانه املاک مسکونی استیجاری