Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

بانک ها ظرف یک ماه اطلاعات داراییهای متوفی را به حوزه های مالیاتی اعلام نماید

وفق گزارشات واصله، برخی از شعب بانک ها ومؤسسات اعتباری غیر بانکی مجاز به تکالیف قانون ی که به موجب ماده 34 وتبصره ماده 145 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 واصلاحیه های بعدی، به عهده آنان می باشد عمل ننموده واختلال در جریان وصول مالیات های متعلقه را فراهم آورده اند.
لذا به منظور جلوگیری از ایجاد هر گونه مانعی بر سر راه دوایر مالیاتی وپرهیز از بروز مشکلات احتمالی برای مؤدیان مالیاتی، خواهشمند است ضمن یادآوری مفاد ماده 34 قانون یاد شده به کلیه بانک ها و مؤسسات مذکور بر انجام تکلیف قانون ی آنها نسبت به تنظیم و ارسال صورت اموال، اعم از وجوه نقد یا سفته یا جواهر ونیز مقدار سهام سهم الشرکه متوفی که نزدآنان است، ظرف مدت یک ماه از تاریخ اطلاع از فوت متوفی، به اداره امور مالیاتی ودر اختیار نهادن اسناد ومدارک مورد نیاز مأموران ادارات امور مالیاتی ذیربط جهت رسیدگی، تأکید گردد.

عیسی شهسوار خجسته

image_pdf

شماره:197/6596/211


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانه پیوست قوانین بانک ها ظرف یک ماه اطلاعات داراییهای متوفی را به حوزه های مالیاتی اعلام نماید