Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

کلیه وجوه پرداختی شرکتهای پذیرفته شده در بورس برای کمک به زلزله زدگان بم به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی

سازمان امور اقتصادی و دارائی استان
شورای عالی مالیاتی
اداره کل امور مالیاتی استان
دفتر فنی مالیاتی
اداره کل هیأت عالی انتظامی مالیاتی
دفتر دادستانی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیأت های موضوع ماده 251 مکرر
پژوهشکده امور اقتصادی
دانشکده امور اقتصادی
جامعه حسابداران رسمی ایران
سازمان حسابرسی

به موجب مصوبه شماره 63747 / ت 30166 ه مورخ 5 / 12 / 1382 هیأت محترم وزیران که به استناد ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 صادر و در شماره 17188 مورخ 9 / 12 / 82 روزنامه رسمی نیز درج گردیده، که به موجب آن کلیه وجوه پرداختی توسط شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای کمک به زلزله زدگان بم، به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی تلقی می شود جهت اطلاع به پیوست ارسال می گردد.

محمد قاسم پناهی
معاون فنی و حقوقی

شماره: 63747 / ت 30166 ه
تاریخ: 05 / 12 / 1382
پیوست:

وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیئت وزیران در جلسه مورخ 29 / 11 / 1382 بنا به پیشنهاد شماره 58778 / 15036 / 56 مورخ 16 / 11 / 1382 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب 1366- تصویب نمود:

کلیه وجوه پرداختی توسط شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای کمک به زلزله زدگان بم، به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی تلقی می شود.

محمدرضاعارف
معاون اول رییس جمهور

image_pdf

شماره:190/7023/211


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانه پیوست قوانین کلیه وجوه پرداختی شرکتهای پذیرفته شده در بورس برای کمک به زلزله زدگان بم به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی