Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

آئین نامه اجرایی ماده ۱۳۸ برنامه سوم

هیأت وزیران در جلسه مورخ 14 / 12 / 1379 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت مسکن وشهر سازی مدیریت و برنامه ریزی کشور موضوع نامه شماره 02 / 100 / 3091 مورخ 7 / 6 / 1379،آیین نامه اجرایی ماده 138 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران، مصوب 1379- را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین نامه اجرایی موضوع ماده 138 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،
اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران

ماده 1_ کلیه واحدهای موضوع ماده 138 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران واین آیین نامه از پرداخت مالیات اولین نقل وانتقال قطعی املاک معاف خواهند بود ودرآمد مشمول مالیات حاصل از ساخت وانتقال قطعی هریک از این واحدها، فارغ از شخصیت حقیقی یا حقوقی مؤدیان براساس متوسط بهای تمام شده اعیانی در نقاط مختلف کشور که تا پایان فروردین ماه هر سال توسط وزارت مسکن وشهر سازی اعلام خواهد شد، با منظور نموده ضرایب متفاوت برای واحدهای مسکونی کوچک وبزرگ (منظور از واحدهای مسکونی بزرگ واحدهایی هستند که مساحت مفید آنها بیش از الگوی مصرف در منطقه مربوط باشد)،به طور جداگانه ومنصرف از تعداد شرکا در مشارکت های مدنی ویا اشخاص حقوقی توسط وزارت امور اقتصادی ودارایی تعیین و وزارت مزبور مالیات متعلق متناسب با سطوح زیر بنایی هریک از واحدها را در موقع صدور گواهی موضوع ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم به طور قطعی وصول خواهد نمود، به طوری که مؤدی بابت هیچ یک از واحدهای مسکونی منتقل شده بعداً مشمول مالیات بر درآمد دیگری نشود.

image_pdf

شماره:58427/ت 23443هـ


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانه پیوست قوانین آئین نامه اجرایی ماده ۱۳۸ برنامه سوم