Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

دستورالعمل اجرای حکم ماده ۸۵ قانون مالیاتهای مستقیم

· دستورالعمل اجرای حکم ماده 85 قانون مالیاتهای مستقیم
(موضوع ابطال بخشنامه شماره 31209/876-211 مورخ 1381/5/30)
نظر به این که به موجب دادنامه شماره 1181 مورخ 1386/10/9 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مندرج در روزنامه رسمی شماره 18405 مورخ 1387/2/19 ، بخشنامه شماره 31209/876-211 مورخ 1381/5/30 ابطال گردیده ، ‌مقرر می­دارد ادارات امور مالیاتی در خصوص نحوه اجرای حکم ماده 85 قانون مالیاتهای مستقیم موارد ذیل را به اجرا درآورند .
1. درآمد حقوق کارکنان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370/6/13 پس از کسر معافیتهای مقرر در قانون فوق به نرخ مقطوع ده درصد (10%)‌ مشمول مالیات خواهد بود .
2. درآمد حقوق سایر حقوق بگیران که مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370/6/13 نمی­باشند ، پس از کسر معافیت‌های مقرر در قانون فوق تا مبلغ چهل و دو میلیون ریال به نرخ ده درصد (10%) و نسبت به مازاد آن به نرخ‌های مقرر در ماده (131)‌ قانون صدرالذکر مشمول مالیات خواهد بود .
علی اکبر عرب مازار- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
image_pdf

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانه پیوست قوانین دستورالعمل اجرای حکم ماده ۸۵ قانون مالیاتهای مستقیم