Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان وزارتخانه‌ها، مؤسسات و سایر دستگاههای دولتی

· نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان وزارتخانه‌ها ، مؤسسات و سایر دستگاههای دولتی
شماره: 1618/230/د تاریخ: 1391/1/22
پـیـرو بـخـشـنامـه‌های شـماره 200/2805 مـورخ 90/2/11 و شـماره 200/5821 مورخ 90/3/10 و نظر به سوالات و ابهامات مطرح شده در خصوص نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان وزارتخانه‌ها و مؤسسات و سایر دستگاههای دولتی موضوع مواد 1 و 2 و قسمت اخیر ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز سایردستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی کشور ، مقرر می‌دارد: الف- با توجه به حکم ماده 52 قانون برنامه پنجم توسعه و تغییر مفاد ماده 85 قانون مالیاتهای مستقیم در طول اجرای قانون مذکور ، ‌‌نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان وزارتخانه‌ها و مؤسسات و سایر دستگاههای دولتی موضوع مواد 1 و 2 اخیر ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز سایر دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی کشور در صورت اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری و اصلاحات و الحاقات بعدی آن ، قضات ، اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزشی عالی و تحقیقاتی پس از کسر معافیتهای مقرر در این قانون ( قانون مالیاتهای مستقیم) به نرخ مقطوع ده درصد (10%) و در مورد سایر حقوق بگیران نیز پس از کسر معافیتهای مقرر در این قانون تا مبلغ چهل و دو میلیون (042/000/00) ریال به نرخ ده درصد(10%) و نسبت به مازاد آن به نرخ‌های مقرر در ماده (131) این قانون ( قانون مالیاتهای مستقیم) خواهد بود .ب- اشخاص موضوع مواد 1 و 2 اخیر ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور ، وزارتخانه‌ها ، مؤسسات دولتی ، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی ، شرکت‌های دولتی و کلیه دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران ، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران ، بانک مرکزی ، بانکها و بیمه‌های دولتی می‌باشند .ج- فـهـرست مـؤسـسات و نـهادهـای عمـومی غـیر دولتـی بـشرح زیر می‌باشد: 1- شهرداری‌ها و شرکت‌های تابعه آنان مادام که بیش از 50 درصد سهام و سرمایه آنها متعلق به شهرداری‌ها باشد . 2- بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی . 3- هلال احمر .4- کمیته امداد امام .5- بنیاد شهید انقلاب اسلامی .6- بنیاد مسکن انقلاب اسلامی .7- کمیته ملی المپیک ایران . 8- بنیاد 15 خرداد .9- سازمان تبلیغات اسلامی .10- سازمان تامین اجتماعی .11- فدراسیون‌های ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران .12- مؤسسه‌های جهاد نصر ، جهاد استقلال و جهاد توسعه زیرنظر جهاد کشاورزی .13- شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی .14- کتابخانه حضرت آیت اله مرعشی نجفی (قم) .15- جهاد دانشگاهی .16- بنیاد امور بیماری‌های خاص . 17- سازمان دانش آموزی جمهوری اسلامی ایران .18- صندوق بیمه روستائیان و عشایر . د- با عنایت به نص صریح ماده 52 قانون صدرالذکر ، اشخاص مذکور (بندهای ب و ج فوق الاشاره) درصورت رعایت فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری و اصلاحات والحاقات بعدی آن یعنی اصلاح و برقراری نظام پرداخت حقوق و مزایا بر اساس فصل دهم قانون مذکور ، مشمول مقررات صدر ماده 85 خواهند بود ، درغیر این صورت مالیات بر درآمد کارکنان اشخاص مذکور مشمول مقررات قسمت اخیر ماده 85 قانون مالیاتهای مستقیم (پس از کسر معافیت‌های مقرر در قانون م .م تا مبلغ 42/000/00 ریال به نرخ ده درصد و نسبت به مازاد به نرخ مذکور در ماده 131) می‌باشد . بنابر این مقرر می‌گردد ادارات امور مالیاتی در هنگام دریافت فهرست حقوق بگیران اشخاص مذکور ، وفق مقرارات ماده 86 و همچنین رسیدگی در اجرای ماده 90 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 80/11/27 ، از رعایت یا عدم رعایت مقررات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری و اصلاحات و الحاقات بعدی آن اطمینان حاصل و نتیجه را درگزارش خود درج و برابر مقررات اقدام نمایند . بدیهی است حسابداران رسمی و مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی و سازمان حسابرسی که مسئولیت تهیه گزارش حسابرسی مالیاتی این قبیل مودیان را نیز بر عهده دارند می‌بایست در زمان تنظیم گزارش حسابرسی مالیاتی مؤدیان در اجرای مقررات ماده 272 قانون مالیاتهای مستقیم مراتب رعایت یا عدم رعایت فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری و اصلاحات و الحاقات بعدی آن را صراحتاً در قسمت هشتم گزارش حسابرسی مالیاتی (رسیدگی به هزینه و مالیات حقوق و دستمزد) درج و با توجه به آن نسبت به محاسبه مالیات بر درآمد حقوق اقدام نمایند .
سازمان امور مالیاتی کشور
image_pdf

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانه پیوست قوانین نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان وزارتخانه‌ها، مؤسسات و سایر دستگاههای دولتی