Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

شمول یا عدم شمول مالیات حقوق نسبت به وجوه پرداختی بابت کمک هزینه­ ها

· شمول یا عدم شمول مالیات حقوق نسبت به وجوه پرداختی بابت کمک هزینه­ها
شماره: 33553 تاریخ: 1387/4/12
چون در خصوص شمول یا عدم شمول مالیات حقوق نسبت به وجوه پرداختی بابت کمک هزینه­های:‌مهدکودک ، غذا ، ایاب و ذهاب و . . . . از سوی ادارات امور مالیاتی و مودیان محترم مالیاتی سوالات متعددی مطرح گردیده لذا به لحاظ رفع ابهام در این خصوص ، مقرر می­دارد .
وجوه نقدی که به عنوان مزایای مربوط به شغل تحت عناوین مهدکودک ، یارانه غذا ، ایاب و ذهاب ، هزینه تلفن همراه و بن کالا به حقوق بگیران پرداخت می‌گردد با در نظر گرفتن عمومیت تعریف مقرر در ماده 83 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن ، مشمول مالیات بر درآمد حقوق می‌باشد . لازم به ذکر است طبق بند 13 ماده 91 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحیه 80/11/27 مزایای غیرنقدی پرداختی به کارکنان حداکثر معادل دودوازدهم معافیت موضوع ماده 84 قانون اخیرالذکر از شمول پرداخت مالیات بر درآمد حقوق معاف است .
علی اکبر عرب مازار ـ رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
معافیت وجوه پرداختی به کارکنان دولت بابت مهد کودک ، یارانه غذا ، ایاب و ذهاب و بن کالا از پرداخت مالیات بردرآمد حقوق
شماره: 200/13428 تاریخ : 1390/06/07
نظر به این که در خصوص معافیت وجوه پرداختی تحت عناوین مهد کودک ، یارانه غذا ، ایاب و ذهاب و بن کالا و … سئوالات متعددی مطرح گردیده است ، لذا پیرو بخشنامه شماره 210/4529 مورخ 1390/2/27 معاون محترم فنی و حقوقی وقت سازمان متبوع راجع به ابلاغ رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 601 مورخ 1389/12/9 یاد آور می‌گردد ، بطور کلی وجوهی که تحت عناوین یاد شده و به استناد ماده 40 قانون الحاق مواد ی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380/11/27 و اصلاحیه 84/8/15 آن به کارکنان دولت پرداخت می‌شود از شمول پرداخت مالیات بر درآمد حقوق معاف است و این معافیت قابل تسری به کارکنان سایر بخش‌های غیر دولتی و نیز وجوهی که از منابع و فصول قانونی دیگر به کارکنان دولت پرداخت می‌گردد نخواهد بود . بدیهی است طبق ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رأی هیأت عمومی است مگر در مورد مصوبات خلاف شرع یا در مواردی که به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص ، هیأت مذکور اثر آن را از زمان تصویب مصوبه اعلام نماید . بنابر این با توجه به تاریخ صدور رأی هیأت عمومی دیون عدالت اداری (9/12/89) مالیاتهای دریافتی بابت وجوه یاد شده از تاریخ اخیر الذکر به بعد قابل استرداد خواهد بود و لا غیر .
سازمان امور مالیاتی کشور
image_pdf

شماره:33553


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانه پیوست قوانین شمول یا عدم شمول مالیات حقوق نسبت به وجوه پرداختی بابت کمک هزینه­ ها