Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

نظارت براخذ اطلاعات موضوع مواد ۱۸۴ و ۱۸۵ ق.م.م از اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی و صاحبان دفاتر اسناد رسمی

دستورالعمل

نظر به حساسیت و اهمیت تکالیف قانون ی مقرر در مواد 184 و 185 قانون مالیاتهای مستقیم از سوی ادارات ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی و صاحبان دفاتر اسنادرسمی و به منظور تحقق اهداف قانون ی در ارتباط با شناسایی و جلوگیری از فرار مالیاتی، بدینوسیله مقرر می گردد از این پس مدیران کل امور مالیاتی سراسر کشور نظارت بر دریافت اطلاعات مذکور در مفاد مواد یاد شده را در پایان هر ماه به طور مجدانه پیگیری و از وصول آن اطمینان حاصل نمایند تا در پی آن امکان شناسایی و تغییرات حاصله در مورد اشخاص حقوقی و مؤسسات جدید التأسیس و همچنین معاملات مربوطه میسر گردد، مضافاً در ارتباط با ماده 184 ،نگهداری فهرست تعداد و شماره های دفاتر ثبت شده نزد رؤسای امور مالیاتی امری لازم و ضروریست و قدر مسلم مأمورین مالیاتی بایستی حین تهیه گزارش رسیدگی به پرونده مؤدیان مالیاتی، موضوع تطبیق تعداد و شماره های دفاتر قانون ی ثبت شده را ملحوظ نظر و صراحتاً در گزارش تنظیمی مکتوب نمایند.
مسئولیت حسن اجرای این دستورالعمل بر عهده مدیران کل امور مالیاتی می باشد.

محمود شکری
معاون عملیاتی

image_pdf

شماره:101457/1918/232


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانه پیوست قوانین نظارت براخذ اطلاعات موضوع مواد ۱۸۴ و ۱۸۵ ق.م.م از اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی و صاحبان دفاتر اسناد رسمی