Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

اصلاح آئین نامه در خصوص کاهش مالیات کارفرمایانی که کارمند جدید استخدام می کنند

هیأت وزیران در جلسه مورخ 6 / 3 / 1383 بنا به پیشنهاد شماره 23453- 2718- 211 مورخ 5 / 5 / 1382 وزارت امور اقتصادی ودارایی وبه استناد ماده 49 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1379- تصویب نمود:
در ماده 4 آیین نامه اجرایی بندهای “الف” و”ب” ماده (49) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران، موضوع تصویب نامه شماره 6558 /ت 23995 ه مورخ 22 / 2 / 1381 عبارت “کلیه کار فرمایان کارگاه ها ومؤسسات موضوع بند “ج” ماده 1 این آیین نامه از پرداخت مالیات بر حقوق کارکنان جدیدالاستخدام علاوه بر نیروهای موجود وپرداخت حق بیمه سهم کارفرمای موضوع ماده 28 قانون تأمین اجتماعی بابت کارکنان مزبور به میزان صد درصد معاف می باشند”به عبارت” مالیات بر درآمد کلیه کارفرمایان کارگاه ها ومؤسسات موضوع بند “ج” ماده 1 این آیین نامه که علاوه بر نیروهای موجود خود، کارکنان جدید استخدام می نمایند، به میزان مالیات بردرآمد حقوق دریافتی از کارکنان جدیدالاستخدام کاهش می یابد. کارفرمایان کارگاه ها ومؤسسات یادشده از پرداخت حق بیمه سهم کارفرمای موضوع ماده 28 قانون تأمین اجتماعی بابت کارکنان جدیدالاستخدام مزبور معاف خواهند بود” تغییرمی یابد.

محمد رضا عارف
معاون اول رئیس جمهور

image_pdf

شماره:11490/ت 29142هـ


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانه پیوست قوانین اصلاح آئین نامه در خصوص کاهش مالیات کارفرمایانی که کارمند جدید استخدام می کنند