Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

رفع ابهام از مشمولین ۱۰%

چون در تطبیق درآمد حقوق بگیران با مقررات ماده 85 و ماده 86 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3 / 12 / 1366 واصلاحیه آن مصوب 7 / 12 / 1371 مجلس شورای اسلامی ابهاماتی وجود دارد. لذا به منظور رفع مشکل و اجرای صحیح مقررات قانون ی متذکر میگردد: هرگاه شخص حقیقی بطور جداگانه وغیرمرتبط با هم در خدمت اشخاص مختلف بوده و درقبال تسلیم نیروی کار خود بابت اشتغال در ایران برحسب مدت یا کار انجام یافته درآمد حقوق تحصیل نماید هریک از پرداخت کنندگان (کارفرما) جداگانه مکلفند مالیات متعلق به حقوق تخصیصی یا پرداختی مربوط را براساس درآمد مشمول مالیات سالیانه وپس ازکسرمعافیتهای مقرر در فصل سوم از باب سوم قانون و طبق نرخ مقرر در ماده 131 اصلاحی آن محاسبه و کسر و با رعایت سایر مقررات مربوط در موعد مقرر به حوزه مالیاتی محل پرداخت نمایند. ضمناً توجه خواهند داشت که ماده 86  قانون درباره پرداخت هائی است که از ناحیه پرداخت کنندگان مقرری،مزد یا حقوق اصلی صورت نمیگیرد. بعنوان مثال چنانچه شخصی که در استخدام وزارت آموزش و پرورش میباشد, بطور مامور درمدرسه غیرانتفاعی مشغول به کار شده ولکن شخص مذکور از این مدرسه علاوه بر حقوق دریافتی از وزارت متبوع خود،دریافت نماید بنابه مقررات ماده 86  قانون , مالیات متعلق به مبلغ دریافتی از مدرسه عبارت از 10 % این مبلغ خواهد بود.

احمد حسینی
معاون درآمدهای مالیاتی

image_pdf

شماره:24304/1064/5/30


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانه پیوست قوانین رفع ابهام از مشمولین ۱۰%