Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

بخشودگی جرائم اشخاصیکه لیستهای حقوق را خارج از موعد و قبل از صدور برگ مطالبه ارائه میدهند

نظر به اینکه درخصوص اعمال بخشودگی جریمه موضوع تبصره 1 ماده 190 قانون مالیاتهای مستقیم در مواردی که مالیات حقوق یا فهرست حقوق بگیران خارج از مهلت قانون ی مقرر در ماده 85 قانون مذکور و قبل از صدور برگ مطالبه مالیات پرداخت می شود و ابهاماتی بروز کرده است , لذا یادآور می گردد چون پرداخت مالیات و جرائم متعلقه بعد از ابلاغ برگ مطالبه مالیات حقوق و قبل از طرح پرونده در هیئت حل اختلاف مالیاتی طبق بند 3 بخشنامه شماره 51772 / 1150- 4 / 30 مورخ 15 / 10 / 78 باعث بخشودگی 80 % جریمه موضوع مواد 197 و 199 قانون مالیاتهای مستقیم می گردد , بنابراین در مواردی که مالیات قبل از صدور برگ مطالبه پرداخت یا فهرست تسلیم می شود , نیز به طریق اولی برخورداری از بخشودگی جرائم یادشده موضوع بخشنامه مذکور ضروری است . مفاد این بخشنامه به تأئید هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی رسیده است .

علی اکبر عرب مازار
معاون درآمدهای مالیاتی

image_pdf

شماره: 64420/14253/4/30


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانه پیوست قوانین بخشودگی جرائم اشخاصیکه لیستهای حقوق را خارج از موعد و قبل از صدور برگ مطالبه ارائه میدهند